Řízení firmy v souladu se zásadami kvality dle ČSN EN ISO 9001 a IATF 16949 (MNGM19)

Management, Top management

Chcete řídit vaši firmu dle osvědčených postupů a zásad kvality? Chcete se vyhnout managementu vašich lidí a produktů systémem pokus - omyl? Pak je tento kurz právě pro Vás! Správné postupy přitom existují. Stačí se s nimi seznámit, začít je dodržovat a úspěch se dostaví.

Pojďme společně hledat cestu k naplnění těchto norem nejen na papíře, ale i v realitě každodenního fungování vaší firmy.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Kvalita / jakost
  1. Zásady managementu kvality
  2. Management jakosti
 • Leadership
  1. Pět úrovní leadershipu
  2. TRI*M typologie zaměstnanců
  3. Od direktivy ke koučování
  4. Týmový přístup
  5. Kreativní řešení problémů (brainstorming, graf Ishikawa, metoda šesti klobouků, teorie omezení)
 • Management informací
  1. Typologie podle komunikace
  2. Komunikace a její výsledek
  3. Komunikace se zákazníky a zájmovými skupinami
  4. Dokumentované informace
  5. Ochrana informací (podle ČSN ISO 27001 a GDPR)
 • Návrh a vývoj produktů a služeb
  1. Základy projektového řízení (podle systému managementu jakosti ČSN ISO 10006)
  2. Základy FMEA (v úpravě podle AIAG)
  3. Základy APQP (plánování kvality produktu a plán kontroly a řízení)
  4. Řízení externě poskytovaných procesů
 • Risk management
  1. Čtyři fáze managementu rizika
  2. Riziková politika (podle ČSN ISO 31000)
  3. Řízení změn
 • Hodnocení výkonnosti
  1. Monitoring a měření
  2. Typy kolísání výroby
  3. Interní audity (podle ČSN EN ISO 19011)
 • Neustálé zlepšování
  1. Systém PDCA
  2. Kaskádové workshopy (DMAIC / DMADV)
 • Shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 16:00hod.)