Řešení konfliktů v projektovém týmu (PRJMR1)

Projektové a procesní řízení, Soft Skills v projektovém řízení

Členové projektového týmu, stejně jako členové jiných profesních skupin, se mohou od sebe lišit nejen svojí osobnostní vybaveností, dosavadními zkušenostmi, úrovní a kvalitou svých znalostí a dovedností pracovat v týmu, ale i různorodými představami, názory a postoji k problematice, již projektový tým řeší. Konflikty, které mohou mezi nimi následně vznikat, většinou nepříjemně vnímají, neboť právě ony mohou oslabovat výkonnost celého projektového týmu.
Právě proto je předkládaný kurz zaměřen na rozvoj schopností a dovedností členů projektového týmu v rozpoznání vzniku konfliktních situací v projektovém týmu, jejich racionálnímu a odpovědnému řešení, stejně jako v možnostech předcházení jejich výskytu.

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

  • získat komplexní znalosti o řešení konfliktů v projektu a mezi členy v týmu
  • získat schopnosti, jak konfliktům předcházet a jak je řešit

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

  • Projektoví manažeři a konzultanti, kteří se podílejí na práci v projektovém týmu
  • Členové týmu
  • Vedoucí PMO a pracovníci PMO

Forma výuky

Vzdělávací program je realizován online formou, prezenční formou, a nebo u zákazníka.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Vysvětlování, deskripce, diagnostika,
  • Techniky interakčního psychosociálního učení, techniky aktivního sociálního učení
  • Konflikt, diagnostika konfliktu, řešení konfliktu, prevence vzniku konfliktu
  • Praktické příklady, diskuze
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
6 200,00 Kč (7 502,00 Kč včetně 21% DPH)