Project Management in Oracle Primavera P6 - Basic Professional (PRSW1)

Projektové a procesní řízení, Softwarové nástroje v projektovém řízení

Kurz je určen pro zájemce o tvorbu harmonogramů a řízení projektů s podporou SW Oracle Primavera. Účastníci získají znalosti, jak vytvořit harmonogram v SW Oracle Primavera, v rámci školení je připravena řada příkladů, které mohou ihned rozvíjet a zavést v praxi.
Začátečníci získají ucelený obraz o nástrojích a technikách projektového řízení, zkušení si své znalosti utřídí a rozšíří.

Absolventi kurzu budou schopni používat harmonogram pro naplánování a řízení projektů, mimo jiné určit celkovou dobu trvání projektu a stanovit kritickou cestu, plánovat projekt, kontrolovat rozpracovanost, WBS, pracovat s riziky apod.

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • Získání základních znalostí pro práci sw SW Oracle Primavera
 • Získání znalostí jak naplánovat, řídit projekt, definovat kritickou cestu WBS a rizika v projektu
 • Naučí se ovládat SW Oracle Primavera

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

 • Projektoví manažeři
 • Vedoucí PMO a pracovníci PMO
 • Projektový administrátoři
 • Plánovači staveb, projektů

Forma výuky

Vzdělávací program je realizován online formou, prezenční formou, a nebo u zákazníka.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Data, navigace a rozvržení projektu
 • Projektová struktura
 • Vytvoření projektu
 • Vytvoření struktury a rozpisu práce
 • Přidávání aktivit
 • Vytváření vztahů
 • Plánování
 • Přiřazení omezení
 • Údržba knihovny projektových dokumentů
 • Formátování dat plánu
 • Role a zdroje
 • Přiřazení rolí
 • Přiřazení zdrojů a nákladů
 • Analýza zdrojů
 • Optimalizace projektového plánu
 • Základní plán projektu
 • Provádění a kontrola projektu
 • Vytváření sestav projektů
 • Projektový Web
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
24 200,00 Kč (29 282,00 Kč včetně 21% DPH)