Project Management in Oracle Primavera P6 - Advanced Professional (PRSW2)

Projektové a procesní řízení, Softwarové nástroje v projektovém řízení

Kurz je určen pro zájemce o tvorbu harmonogramů a řízení projektů s podporou SW Oracle Primavera. Účastníci získají pokročilé znalosti, jak vytvořit harmonogram v SW Oracle Primavera, v rámci školení je připravena řada příkladů, které mohou ihned rozvíjet a zavést v praxi. Začátečníci získají ucelený obraz o nástrojích a technikách projektového řízení, zkušení si své znalosti utřídí a rozšíří.

Absolventi kurzu budou schopni používat harmonogram pro naplánování a řízení projektů, mimo jiné určit celkovou dobu trvání projektu a stanovit kritickou cestu, plánovat projekt, kontrolovat rozpracovanost, WBS, pracovat s riziky apod.

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • Získání základních znalostí pro práci sw SW Oracle Primavera
 • Získání znalostí jak naplánovat, řídit projekt, definovat kritickou cestu WBS a rizika v projektu
 • Naučí se ovládat SW Oracle Primavera

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

 • Projektoví manažeři
 • Vedoucí PMO a pracovníci PMO
 • Projektový administrátoři
 • Plánovači staveb, projektů

Forma výuky

Vzdělávací program je realizován online formou, prezenční formou, a nebo u zákazníka.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Vytvoření projektu pomocí Project Architect
 • Přiřazení kódů
 • Používání uživatelsky definovaných polí uživatelem a globální změny
 • Správa portfolií
 • Pokročilé plánování
 • Sledování prahových hodnot a problémů
 • Import a export dat
 • Aktualizace základních harmonogramů
 • Změny projektu a jjeich řešení
 • Výpočet procenta dokončení
 • Analýza dosažené hodnoty
 • Profil využití aktivit a tabulky
 • Rozpočet - shora dolů
 • Odhadování0 dokončení - shora dolů
 • Dokumentování rizika
 • Automatický přepočet hodnot
 • Projektový Web
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
16 200,00 Kč (19 602,00 Kč včetně 21% DPH)