Profesionální pracovní vystupování jako aktivum (MNGM34)

Management, Top management

Mezinárodní pracovní etiketa v kontextu současných požadavků představuje vizitku jednotlivci i organizaci. Znalost a praktikování mezinárodní etikety může mít silný dopad na úspěch jednání. Cílem přípravy je celkové zlepšení image, zvládnout vlastní neverbální komunikaci a využít její sílu, umět vždy a s každým konverzovat, profesionálně se vyjadřovat, dokázat si poradit i ve složitých situacích společenského styku.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Etiketa vystupování
  1. Tvorba vlastní image
  2. Takt ve verbální komunikaci
  3. Takt v neverbální komunikaci
  4. Mýty a stereotypy
  5. Zvládání faux pas a diskrétnost
 • Společenské aktivity
  1. Etiketa pozvánky
  2. Vizitkový protokol
  3. Etiketa obdarovávání
  4. Etiketa objednávání
  5. Etiketa platby
 • Mezinárodní etiketa
  1. Sebeprezentace a profilování
  2. Zastupování organizace
  3. Etiketa hostitelství
  4. Etiketa hostování
  5. Prevence kulturní kolize
 • Etiketa pracovní komunikace
  1. Etiketa setkání
  2. Etiketa konverzace
  3. Etiketa přípitku
  4. Etiketa slavnostního projevu
  5. Etiketa elektronické komunikace
 • Etiketa společenských událostí
  1. Etiketa snídaně
  2. Etiketa oběda
  3. Etiketa večeře
  4. Etiketa briefingů
  5. Etiketa ceremonií
 • Praktické příklady, modelové situace
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)