Produktové portfolio a jeho vliv na marketing (MARK4)

Marketing, Marketingová strategie

Produkt, je nedílnou součástí obchodu a tím i marketingu. Existují dokonce strategie založené přímo na produktu tzv. produktovém marketingu. S rostoucí specializací a sofistikovaností produktů především v oblasti B2B, roste potřeba vytvoření komunikace, která bude více srozumitelná cílovým spotřebitelům a vyvolá požadovanou reakci na marketingové kampaně.
Dozvíte se osvědčené a úspěšné metody, které vám umožní dosáhnout vytyčeného cíle.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Charakteristiky produktu
  1. Produkt B2B vs. B2C
  2. Životní cyklus
  3. Prodejní cyklus a jeho vliv na tvorbu marketingové strategie
 • Produktové strategie
  1. Bostonská matice
  2. Metoda trojského koně
 • Produktový marketing
  1. Features vs. přidané hodnoty
  2. Technologie vs. příběh
  3. Praktické příklady - Holiday karta, Felix
 • Zavádíme nový produkt
  1. Nezbytné oblasti
  2. Product launch check list
  3. Role marketingu při vývoji produktu
 • Produktové průzkumy jako marketingový nástroj
  1. CSAT
  2. Flash Poll
  3. On-line nástroje vhodné pro průzkmy
  4. Průvodní dopisy a jejich funkce
  5. Direct marketing a jeho účinnost
  6. Rizika spojená s průzkumy
  7. Příklady z praxe
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Základy účinného marketingu - kurz pro začínající marketéry (MARK1)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
4 500,00 Kč (5 445,00 Kč včetně 21% DPH)