Probuzení nápadů a inovativního přístupu koučovacím rozhovorem (OSDR)

Rozvoj osobnosti, Paměť a kreativita

Na tomto kurzu Vás naučíme používat metody podporující kreativitu, míru spolupráce v týmu a schopnost rozhodovat se. Ukážeme Vám, jak z pozice lídra pracovat s otázkami tak, aby lidé ve Vašem týmu snáze dosahovali krátkodobých i dlouhodobých cílů. Úspěšná firma je ta, která efektivně pracuje s potenciálem svých pracovníků a na tomto kurzu Vám ukážeme jak toho dosáhnout. Kurz je určen pro majitele firem a manažery, kteří mají za úkol řešit problémy a přicházet s nápady pro svůj tým.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Vytváření platformy pro koučovací rozhovor
  1. Efektivní komunikace plánů a cílů pro jednotlivce v kontextu organizace
  2. Požadavky na transparentnost, autenticitu, jasnost a včasnost komunikace
  3. Soulad verbálních a neverbálních sdělení
  4. Záměrná a nezáměrná komunikace
 • Naslouchání a budování důvěry bez arogance
  1. Koučovací rozhovor na úrovni kognitivní i afektivní
  2. Pozornost a přizpůsobení se potřebám koučovaného
  3. Kontinuita a diskontinuita v koučovacím rozhovoru
  4. Dovednost naslouchat versus projevy nezájmu a nedostatku angažovanosti
 • Probouzení kreativity během koučovacího rozhovoru
  1. Rozvíjení tvořivosti koučovaného
  2. Výchozí stav a budoucí potenciál koučovaného
  3. Překračování omezení v myšlení a v jednání
  4. Nástroje pro rozvoj kreativity
 • Stanovení cíle koučovacího rozhovoru
  1. Krátkodobé a dlouhodobé cíle
  2. Postup pro vymezení cíle
  3. Operacionalizace zvoleného cíle
  4. Stanovení cíle a milníků
 • Postup v koučovacím rozhovoru
  1. Strukturované dotazování
  2. Metodika škálování a její využití
  3. Reflexe a sebereflexe jako koučovací nástroj
  4. Zaměřenost koučovaného na řešení a na akci
 • Shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Stres a psychická pohoda (OSSM)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 400,00 Kč (8 954,00 Kč včetně 21% DPH)