Pozornost a Paměť: Rub a líc mentální kondice v profesním a osobním životě (SSVP9)

Rozvoj osobnosti, Paměť a kreativita

Pozornost a paměť jsou dva základní kognitivní procesy: rub a líc jedné mince. Samotná pozornost se bez dobré paměti neobejde a ani paměť bez pozornosti nebude fungovat nejlépe. Tento online vzdělávací program se skládá z osmi tříhodinových seminářů, ve kterých se budeme zabývat účinnými metodami a postupy, jak tyto schopnosti vytrénovat a tím docílit vynikající mentální kondice a optimálního fungování našeho mozku. Díky našim seminářům budete vědět, jak sladit svoji pozornost a paměť i v náročných stresových situacích, kde jiní často selhávají.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

V Kurzu se naučíte

 • vytvořit lístek první pomoci proti stresu
 • využívat metody a techniky práce s pozorností
 • trénovat práci s dechem a očima k uvolnění stresu
 • ovládat další techniky k eliminaci stresu
 • snižovat svoji mentální únavu
 • procvičovat metody a techniky dlouhodobé paměti
 • pracovat s akční (denní) pamětí
 • zapamatovat si jakákoliv čísla dle potřeby
 • nejúčinnější vědecké metody akcelerace mozku

kurz je určený pro

 • všechny, kteří si chtějí udržet špičkové mentální schopnosti po celý život
 • všechny, kteří si potřebují násobně zlepšit svoji paměť a pozornost
 • všechny, kteří chtějí eliminovat stres a předejít syndromu vyhoření

Forma výuky

forma výuky

Vzdělávací program je realizován online formou, a to v podobě pravidelných samostatných výukových modulů, zpravidla 1x týdně jako otevřený kurz.

U uzavřených firemních kurzů jsou termíny a četnost realizace dány dohodou, na základě možností a potřeb klienta.

Kromě vlastní výuky je součástí programu také následná péče formou individuálních konzultací lektora s jednotlivými účastníky v časech dle operativní domluvy.

Termíny

Den zahájení vzdělávacího programu se uskuteční po domluvě s lektorem a všemi účastníky. Termíny navazujících dní budou naplánovány také dohodou účastníků s produktovým manažerem vzdělávacího programu a lektorem.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • 1. Téma: Pozornost a paměť v procesu učení a práce – L. Leinweberová
  1. Mozek a podmínky k učení a práci
  2. Principy fungování mozku 
  3. Pozornost a nepozornost 
  4. Fungování lidského mozku ve vztahu k pozornosti
  5. Co je to pozornost, soustředění – teoretická východiska 
  6. Nepozornost jako příčina neúspěchu, cvičení a principy trénování pozornosti 
  7. Rozvoj mozku a soustředění – techniky a metody
 • 2. Téma: Dlouhodobá paměť aneb jak se učit, rychle si pamatovat a nezapomínat – R. Müller
  1. Práce s pamětí, cesty k dlouhodobé paměti (jak podpořit paměť a přimět mozek ke spolupráci aneb konec „biflování“)  
  2. Jazyk paměti a mozku – nový pohled na učení podložený vlastním výzkumem (základní pravidla, jednoduché postupy)
  3. Co paměti škodí a jak jí nevědomky ubližujeme?
  4. Přehled nejefektivnějších metod paměti (příklady) 
  5. Praktická cvičení
 • 3. Téma: Stres a nepozornost – L. Leinweberová
  1. Nepozorní dospělí se specifickými poruchami učení
  2. Neklid – stres a pozornost 
  3. Stresové faktory, které můžeme ovlivnit
  4. Kombinace problémů a jejich možnosti řešení
  5. Podpora a motivace: vliv na pozornost – vnitřní mluva
 • 4. Téma: Paměť na krátko aneb akční paměť daného dne – R. Müller
  1. Průběžná paměť – metody zapamatování si informací daného dne  
  2. Paměť ve stresu – jak si pamatovat informace i v náročných situacích
  3. Jak nezapomínat – kreativita „na pochodu“
  4. Jak rozkládat a skládat informace jinak a s násobným užitkem (struktura a řád)
  5. Barvy – nový rozměr paměti
  6. Praktická cvičení
 • 5. Téma: Stres a problém vyhoření – L. Leinweberová  
  1. Jak funguje náš mozek ve stresu a jaký má stres vliv na pozornost a paměť
  2. Kde se bere stres a co s tím – aspekty ovlivňující každodenní život
  3. Jakým způsobem snížit stres – praktické náměty z praxe
  4. Specifika stresu u žen a u mužů  
  5. Podpůrné materiály pro každý den
  6. Zapojení smyslů a vizualizace do procesu pozornosti a paměti
 • 6. Téma: Paměť na čísla – R. Müller
  1. Metody k zapamatování čísel – jak si pamatovat čísla jedno-, dvoj-, či víceciferná bez omezení jejich rozsahu
  2. Čísla, PIN, hesla, narozeniny, rozličná data – dějepisná, zeměpisná a další
  3. Čísla v každodenním životě – rychle a jednoduše
  4. Praktická cvičení
 • 7. Téma: Relaxace a výkon – L. Leinweberová   
  1. Připravujeme se k učení – prostředí a relaxace
  2. Relaxační prvky pro zklidnění a lepší soustředění 
  3. Relaxace a stav klidu – zlepšení koncentrace a výkonu
  4. Podmínky k prožitku zklidnění
  5. Pomůcky k relaxačním chvilkám
  6. Síla dechu a jeho vliv na pozornost – dechové aktivizační postupy
 • 8. Téma: Jak akcelerovat mozek dle nejnovějších výzkumů – R. Müller, Pozn. Pro maximální užitek z probíraného know-how je doporučena účast na předchozích seminářích (není však podmínkou).
  1. Nejúčinnější metody akcelerace mozku 
  2. Jak si zajistit svěžest mozku po celý život?
  3. Jak eliminovat rizika vyhoření?
  4. Synergie paměti a pozornosti
  5. Praktická cvičení
Časový rozvrh:
8 dní (9:00hod. - 12:00hod.)

Lektoři

Mgr. Ludmila Leinweberová je neuroterapeutka, trenérka kognitivních funkcí, NLP koučka s mezinárodní certifikací, specialistka na řešení ADHD, specifických poruch učení (DYS-poruch), závažných poruch pozornosti a stresu jak u dětí, tak u dospělých. Touto činností se zabývá přes 25 let.

Je autorkou online programů a publikací zaměřených na výkon, stres, strach a spánek. Školí ve firmách a institucích a připravuje na míru programy pro rozvoj potenciálu u dětí i dospělých. V rámci Institutu praktické pedagogiky již dlouhá léta lektoruje akreditované programy MŠMT. Její kniha Dyslektický mozek je oceňována odborníky i rodiči.René Müller je zkušený trenér paměti a mozkového joggingu. V této oblasti působí přes 25 let. V průběhu svého působení školil žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol, pracovníky firem (např. Bosch, Siemens, ArcelorMittal, HARTMANN – RICO, IBM), pracovníky bank, ministerstev atd.

V současnosti vede i klub lidí s roztroušenou sklerózou. Vychází nejen ze starých metod Číny, Indie, Japonska a Řecka, ale i z moderních metod, potvrzených posledními vědeckými výzkumy. V neposlední řadě vychází René ze svých vlastních výzkumů a zkušeností a používá systémy, které v průběhu svojí dlouholeté praxe vytvořil.

Co řekl René o učení a o svém systému práce s pamětí a mozkem?

„Můj systém paměti je vlastně velmi jednoduchý: skládá se pouze ze 7 pravidel. Využívám přirozených schopností lidí, které máme všichni společné. Jen si neuvědomujeme, že tyto přirozené schopnosti se dají také využít na učení a tím dosáhnout nejen násobné rychlosti, ale také mnohem delšího zapamatování si učiva. Jde o to, naučit se raději mluvit jazykem mozku než se tupě biflovat. Kromě dalších přínosů, je to zejména vysoká eliminace syndromu vyhoření a také získání vynikající mentální kondice. Naučit se to může každý. Navíc systém je současně i značně humorný a humor, jak známo, zlepšuje paměť.