Moderní projektové řízení - virtuálně (SSVP1)

Projektové a procesní řízení, Projektový management

Projektové řízení slouží k rozplánování a realizaci rozsáhlých úkolů, které je třeba uskutečnit v požadovaném termínu a s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. Využíváme jej jednak při řízení dodávek specifických a originálních produktů nebo služeb zákazníkům nebo pro realizaci interních změn v organizaci. Kurz je založený na seznámení s kompletní problematikou projektového řízení a představuje jak nejdůležitější nástroje technického řízení práce, tak i osvědčené manažerské přístupy pro řízení lidského faktoru v projektových týmech. Speciálně se zaměřuje na potřebné dovednosti a přístupy projektových manažerů a projektových sponzorů v organizaci.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

V kurzu se naučíte

 • posuzovat vhodnost využití konkrétního metodického přístupu projektového řízení
 • analyzovat příležitosti a připravovat vlastní projekt
 • analyzovat a vyhodnocovat rizika a také jim předcházet
 • plánovat projekty a nastavit organizaci práce na projektech
 • řešit nezbytnou projektovou dokumentaci
 • vést projektový tým
 • provádět monitoring a forecasting v rámci projektu
 • zapracovat do praxe zkušenosti s Knowledge Managementem
 • udržet změny a sumarizovat jednotlivé fáze projektu
 • řešit rozličné problémy na projektech

Kurz je určený pro

 • začínající i mírně pokročilé projektové manažery
 • manažery na různých úrovních řízení
 • všechny členy projektových týmů

Forma výuky

forma výuky

Vzdělávací program je realizován online formou, a to v podobě pravidelných samostatných výukových modulů, zpravidla 1x týdně jako otevřený kurz.

U U uzavřených firemních kurzů jsou termíny a četnost realizace dány dohodou, na základě možností a potřeb klienta.

Kromě vlastní výuky je součástí programu také následná péče formou individuálních konzultací lektora s jednotlivými účastníky v časech dle operativní domluvy.

Termíny

Den zahájení vzdělávacího programu se uskuteční po domluvě s lektorem a všemi účastníky. Termíny navazujících dní budou naplánovány také dohodou účastníků s produktovým manažerem vzdělávacího programu a lektorem.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Modul 1: Strategie projektového řízení a příprava projektu (3 hodiny)
  V tomto úvodním modulu si vysvětlíme základní principy projektového řízení, včetně strategického rámce, který je nezbytný pro zdárné zavedení změn do praxe. Vysvětlíme si rozdíly mezi tradičním a agilním přístupem řízení projektu. Na praktických příkladech a ukázkách si osvojíte techniky přípravy projektu, ukážeme si dobře naplánované projekty, ale i čeho se vyvarovat v praxi.
  1. Produktové a změnové projekty a jejich strategický rámec
  2. Tradiční a agilní přístupy řízení projektů
  3. Zkušenosti z praktického upgrade projektového řízení v různých typech organizací
  4. Co je třeba rozmyslet a zdokumentovat v rámci iniciační fáze projektu
  5. Metodiky: Předprojektové analýzy příležitosti a proveditelnosti, business case, logický rámec, SMARTER atd.
 • Modul 2: Řízení rizik v projektech (3 hodiny)
  V tomto modulu se budeme zabývat analýzou rizik, jak je v praxi správně nastavit a jak provést. Společně si budeme definovat typy rizik, vysvětlovat, jak rizika spravovat v registrech, vyhodnocovat a jakým způsobem rizikům předcházet a ošetřit si je v projektech. Na praktických příkladech si sami vyzkoušíte práci s riziky.
  1. Analýza rizik a zkušenosti s jejím praktickým prováděním (formalizace, užitečnost…)
  2. Typy rizik
  3. Správa registru rizik
  4. Vyhodnocování rizik, jejich kvantifikace a různé způsoby ošetření
  5. Monitoring rizik
  6. Případová studie
 • Modul 3: Plánování projektu (3 hodiny)
  V tomto modulu se budeme zabývat plánováním projektu, prioritami projektu a vysvětlíme si, jak si nastavit práci a organizaci projektu. Pochopíte, jaké jsou nezbytné kompetence projektového manažera a jak je dále rozvíjet. Společně se podíváme na nezbytnou dokumentaci, která by neměla chybět při plánování a realizaci projektu. Na praktických ukázkách si vyzkoušíte naplánovat projekt od A do Z.
  1. Projektový troj-imperativ a jeho priority
  2. WBS, OBS, PBS – struktura práce, kompetencí a součástí produktu a jejich provázanost
  3. Síťový diagram, rozpočet a harmonogram projektu
  4. Plánování rezerv
  5. Schémata řízení a organizace projetu
  6. Role projektového manažera
  7. Standardizace dokumentů
  8. SW nástroje pro plánování projetu
 • Modul 4: Řízení projektu (3 hodiny)
  Naučíte se, jak vést svůj projektový tým, jaké jsou role v týmu a jak v rámci něj spolupracovat. Pochopíte, proč je důležité v rámci projektu provádět monitoring a forecasting. Vysvětlíme si, jak pracovat s kritickými zdroji a tyto zdroje vyvažovat. Pomocí nástrojů moderační techniky se naučíte řídit schůzky a vizualizovat si úkoly. Vše si budete moci vyzkoušet na praktických cvičeních.
  1. Vedení projektového týmu, týmové role
  2. Projektový monitoring a forecasting
  3. Kritické zdroje, kritická cesta a vyvažování zdrojů
  4. Péče o stakeholdery, registr stakeholderů
  5. Základy řízení projektových schůzek a moderační techniky
  6. Řízení změnových požadavků v projektech
  7. Vizualizace úkolů a Kanban Boardy
 • Modul 5: Uzavírání a finalizace projektů (3 hodiny)
  Naučíte se, jak do praxe zapracovat zkušenosti s Knowledge Managementem, jak udržet změny, dát si s týmem reflexi na průběh zavádění změn. Pochopíte, proč je důležité sumarizovat jednotlivé fáze projektového cyklu, jak přistupovat k různým typům projektových problémů a jak řešit individuální přístupy. Kurz je obohacen o praktické příklady.
  1. Projektové „lessons learned“
  2. Praktické zkušenosti s funkčním Knowledge Managementem
  3. Udržitelnost změn
  4. Reflexe s týmem
  5. Sumarizace fází projektového cyklu
  6. Různé typy projektových problémů a individuální přístupy k jejich řešení – preference stylů
  7. Certifikační autority pro projektové řízení
Předpokládané znalosti:
Kurz určený pro začínající i mírně pokročilé projektové manažery a všechny členy projektových týmů.
Časový rozvrh:
5 dní (9:00hod. - 12:00hod.)

Lektor

forma výuky

Zdeněk Novotný je lektorem společnosti ICT Pro. Věnuje se především tématům: projektový management, procesní a projektové řízení, štíhlá výroba.

Je absolventem MFF UK Praha a po studiu se několik let věnoval učitelství matematiky a fyziky na gymnáziu.

Záliba v práci s počítači mu umožnila tvořit databázové nástroje pro řízení výroby. V minulosti se Zdeněk Novotný zabýval také implementací softwarových nástrojů, koordinoval poptávky na straně klienta a realizaci na straně IT odborníka.

K samotnému lektorování se dostal před 15 lety. Od té doby poskytuje poradenské, konzultační a vzdělávací služby, například i implementaci nástrojů personalistiky.

Reference:

Děkujeme za výborné školení, kolegyně byla velmi spokojená! Lektorovi se podařilo z online formátu “vymáčknout” maximum tak, aby školení bylo efektivní. Spojil teorii s praktickými příklady z praxe a účastníci i dostávali domácí úkoly, které si připravili na další session. Toto je velmi dobrý nápad, jak účastníky co nejvíce “vtáhnout” do dění, zajistit jejich pozornost, což je v online formátu téměř nadlidský úkol. Je vidět, že školení bylo velmi dobře připraveno. Určitě s Vámi rádi budeme pracovat do budoucna.