Moderní projektové řízení - virtuálně (SSVP1)

Projektové a procesní řízení, Projektový management

Kurz je založený na seznámení s kompletní problematikou projektového řízení a představuje jak nejdůležitější nástroje technického řízení práce, tak i osvědčené manažerské přístupy a dovednosti pro řízení lidského faktoru v projektových týmech.

V kurzu se naučíte:
- analyzovat příležitosti a rizika a připravovat vlastní projekt
- plánovat projekty a nastavit organizaci práce na projektech, vést projektový tým
- provádět monitoring a forecasting, řídit změny a sumarizace v rámci projektuFORMA VÝUKY


Virtuálně, 5 samostatných bloků.
Termíny: 23.10, 30.10, 6.11, 4.12., 11.12.
První modul můžete na zkoušku absolvovat zdarma. Školení bude účtováno pouze v případě, že se následně rozhodnete absolvovat celý vzdělávací program.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Modul 1: Strategie projektového řízení a příprava projektu (3 hodiny)
  V tomto úvodním modulu si vysvětlíme základní principy projektového řízení, včetně strategického rámce, který je nezbytný pro zdárné zavedení změn do praxe. Vysvětlíme si rozdíly mezi tradičním a agilním přístupem řízení projektu. Na praktických příkladech a ukázkách si osvojíte techniky přípravy projektu, ukážeme si dobře naplánované projekty, ale i čeho se vyvarovat v praxi.
  1. Produktové a změnové projekty a jejich strategický rámec
  2. Tradiční a agilní přístupy řízení projektů
  3. Zkušenosti z praktického upgrade projektového řízení v různých typech organizací
  4. Co je třeba rozmyslet a zdokumentovat v rámci iniciační fáze projektu
  5. Metodiky: Předprojektové analýzy příležitosti a proveditelnosti, business case, logický rámec, SMARTER atd.
 • Modul 2: Řízení rizik v projektech (3 hodiny)
  V tomto modulu se budeme zabývat analýzou rizik, jak je v praxi správně nastavit a jak provést. Společně si budeme definovat typy rizik, vysvětlovat, jak rizika spravovat v registrech, vyhodnocovat a jakým způsobem rizikům předcházet a ošetřit si je v projektech. Na praktických příkladech si sami vyzkoušíte práci s riziky.
  1. Analýza rizik a zkušenosti s jejím praktickým prováděním (formalizace, užitečnost…)
  2. Typy rizik
  3. Správa registru rizik
  4. Vyhodnocování rizik, jejich kvantifikace a různé způsoby ošetření
  5. Monitoring rizik
  6. Případová studie
 • Modul 3: Plánování projektu (3 hodiny)
  V tomto modulu se budeme zabývat plánováním projektu, prioritami projektu a vysvětlíme si, jak si nastavit práci a organizaci projektu. Pochopíte, jaké jsou nezbytné kompetence projektového manažera a jak je dále rozvíjet. Společně se podíváme na nezbytnou dokumentaci, která by neměla chybět při plánování a realizaci projektu. Na praktických ukázkách si vyzkoušíte naplánovat projekt od A do Z.
  1. Projektový troj-imperativ a jeho priority
  2. WBS, OBS, PBS – struktura práce, kompetencí a součástí produktu a jejich provázanost
  3. Síťový diagram, rozpočet a harmonogram projektu
  4. Plánování rezerv
  5. Schémata řízení a organizace projetu
  6. Role projektového manažera
  7. Standardizace dokumentů
  8. SW nástroje pro plánování projetu
 • Modul 4: Řízení projektu (3 hodiny)
  Naučíte se, jak vést svůj projektový tým, jaké jsou role v týmu a jak v rámci něj spolupracovat. Pochopíte, proč je důležité v rámci projektu provádět monitoring a forecasting. Vysvětlíme si, jak pracovat s kritickými zdroji a tyto zdroje vyvažovat. Pomocí nástrojů moderační techniky se naučíte řídit schůzky a vizualizovat si úkoly. Vše si budete moci vyzkoušet na praktických cvičeních.
  1. Vedení projektového týmu, týmové role
  2. Projektový monitoring a forecasting
  3. Kritické zdroje, kritická cesta a vyvažování zdrojů
  4. Péče o stakeholdery, registr stakeholderů
  5. Základy řízení projektových schůzek a moderační techniky
  6. Řízení změnových požadavků v projektech
  7. Vizualizace úkolů a Kanban Boardy
 • Modul 5: Uzavírání a finalizace projektů (3 hodiny)
  Naučíte se, jak do praxe zapracovat zkušenosti s Knowledge Managementem, jak udržet změny, dát si s týmem reflexi na průběh zavádění změn. Pochopíte, proč je důležité sumarizovat jednotlivé fáze projektového cyklu, jak přistupovat k různým typům projektových problémů a jak řešit individuální přístupy. Kurz je obohacen o praktické příklady.
  1. Projektové „lessons learned“
  2. Praktické zkušenosti s funkčním Knowledge Managementem
  3. Udržitelnost změn
  4. Reflexe s týmem
  5. Sumarizace fází projektového cyklu
  6. Různé typy projektových problémů a individuální přístupy k jejich řešení – preference stylů
  7. Certifikační autority pro projektové řízení
Předpokládané znalosti:
Kurz určený pro začínající i mírně pokročilé projektové manažery a všechny členy projektových týmů.
Časový rozvrh:
5 dní (9:00hod. - 12:00hod.)
Cena kurzu:
6 000,00 Kč (7 260,00 Kč včetně 21% DPH)