Moderní organizace v projektovém a procesním řízení (PRJM1)

Projektové a procesní řízení, Projektový management

Na tomto kurzu Vás seznámíme s pokročilými metodami projektového řízení. Ukážeme Vám souvislosti projektového řízení s firemními procesy, firemním řízením a vlivem na organizační strukturu firmy.
Dozvíte se, jaký je význam projektového zázemí u rozsáhlejších pracovních celků, jako jsou programy a portfolia. Speciálně se kurz zabývá problematikou implementace a rozvoje projektového a procesního řízení v organizaci.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Strategický rámec organizace
  1. Součásti vyvážené strategie
  2. Byznys organizace
  3. Organizační struktura
  4. Organizační modely
  5. Liniové versus projektové řízení, spolupráce napříč útvary
  6. Projektová kancelář
 • Multiprojektová organizace
  1. Program a Portfolio
  2. Plánování v multiprojektovém prostředí
 • Vazba na procesní řízení
  1. PDCA cyklus
  2. Projektové procesy
  3. Firemní procesy
 • Finanční management
  1. Finanční analýza
  2. Finanční řízení
  3. Hodnocení investic
 • Další metody řízení
  1. Standardizovaná dokumentace projektů a procesů
  2. Řízení změn
  3. Řízení kvality
  4. Řízení času na projektu - Earned Value management, PERT
  5. Řízení nákladů na projektu - přístupy a metody řízení, kontrola nákladů
  6. Řízení nákupu na projektu - plán pro nákupčí, procesy nákupu, správa nákupu, subdodavatelé.
  7. Ukončení, akceptace
Doporučený předchozí kurz:
Projektové řízení (PRJM)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)