Mistrovství v obchodním jednání s firemními zákazníky - virtuálně (SSVP7)

Obchodní dovednosti, Obchodní dovednosti

Svět mezilidské interakce se v posledních letech změnil a změna se nevyhnula ani obchodování. Během pěti setkání se seznámíte s tím, jak navazovat obchodní vztahy v různých situacích. Na základě nových poznatků si vysvětlíme, proč selhávají postupy, které se dříve zdály optimální. Naučíte se praktické postupy a techniky pro jednání i za náročnějších okolností. Zjistíte, jak jednat, abyste si dokázali udržet vlastní hranice. Poznáte, co zvažovat a používat, když potřebujete vyjednávat a co dělat pro to, abyste mohli ovlivňovat druhé bez manipulace. Tréninkem nejdůležitějších dovedností vám otevřeme cestu ke stylu obchodování, který bude v souladu s osobnostní výbavou každého účastníka vzdělávacího programu.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

V kurzu se naučíte

 • efektivně komunikovat s ohledem na typ, motivaci a preference zákazníka
 • lépe získávat pozornost a vytvořit s protistranou přirozený a Oboustranně prospěšný vztah
 • Dosáhnout vysokého obchodního výkonu bez nepříjemné agresivity
 • Využívat strategické myšlení a tvorbu záměru a otevírat nové obchodní příležitosti
 • Používat účinnou, praktickou a konkrétní metodu prodeje se zaměřením na cíl
 • Vyjednat si spolupráci na společných projektech
 • Používat komunikační techniky, které vám otevřou další cestu v obchodní komunikaci

kurz je určený pro

 • Všechny, kteří si chtějí zdokonalit své obchodní dovednosti a svou obchodní komunikaci a pro ty, co hledají nové přístupy a cesty k řešení různých situací a zdolávání pracovních i osobních výzev.

Forma výuky

forma výuky

Vzdělávací program je realizován online formou, a to v podobě pravidelných samostatných výukových modulů, zpravidla 1x týdně jako otevřený kurz.

U uzavřených firemních kurzů jsou termíny a četnost realizace dány dohodou, na základě možností a potřeb klienta.

Kromě vlastní výuky je součástí programu také následná péče formou individuálních konzultací lektora s jednotlivými účastníky v časech dle operativní domluvy.

Termíny

Den zahájení vzdělávacího programu se uskuteční po domluvě s lektorem a všemi účastníky. Termíny navazujících dní budou naplánovány také dohodou účastníků s produktovým manažerem vzdělávacího programu a lektorem.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • 1. Úspěšné obchodní vyjednávání (3 hodiny)
 • V tomto online programu si zopakujeme základní fáze úspěšného obchodního jednání. Seznámíte se s pokročilými technikami odlišení se od konkurence a komunikace užitku nabízeného produktu/služby pro obchodního partnera. Na praktických ukázkách si osvojíte techniky přípravy na úspěšné uzavření obchodní dohody. Součástí tohoto tématu jsou techniky prodeje tváří v tvář i přes telefon
  1. techniky kvalifikace zákazníka
  2. techniky zjištění vlastního užitku
  3. způsoby zajištění si prostoru pro uzavření dohody
  4. obchodní jednání přes telefon a jeho specifika
 • 2.Pokročilé techniky kladení otázek (3 hodiny)
 • V tomto online programu se naučíte, jak správně pokládat otázky a „zahrát na správnou strunu” zákazníka. Ověříte si, že mnohem snazší je nechat zákazníka „přesvědčit sám sebe“. Díky správnému principu pokládání cílených otázek se odlišíte od konkurence a zvýšíte tak užitek vámi nabízené služby či produktu pro zákazníka.
  1. Typy otázek v obchodním vyjednávání
  2. Psychologické techniky pro zvýšení vlastního užitku
   1. Rámování
   2. Kotvení
 • 3. Zvládání námitek (3 hodiny)
 • Tento online program je zaměřen na základní a pokročilé techniky zvládání námitek. Na praktických příkladech si osvojíte techniky, jak „překonat“ základní námitky na cenu, dostupnost a podmínky, a jak si poradit s „falešnými“ námitkami typu „musím si to rozmyslet“, „musím se poradit“ apod.
  1. Identifikace skutečných námitek
  2. Přijetí a argumentace
  3. Uzavření námitky a pokračování v obchodním vyjednávání
  4. Specifické typy námitek a jejich zvládání
  5. Specifické typy zákazníků / vyjednavačů a práce s nimi
  6. Antimanipulativní techniky
 • 4.Obchodní jednání v B2B obchodu a jeho specifika (3 hodiny)
 • Tento online program je zaměřen na vyjednávání s nákupčími, technickými pracovníky, manažery či majiteli firem. Dozvíte se, jaká jsou specifika úspěšného jednání a jak tato specifika využít ve svůj prospěch. Jednotlivé obchodní techniky si budete moci procvičit na připravených praktických příkladech a modelových situacích.
  1. Specifika B2B jednání
   1. role týmů
   2. role jednotlivých účastníků
   3. specifika argumentace a zvládání námitek
   4. Techniky zjištění užitků pro obchodního partnera
 • 5.Obchodní jednání v online prostředí (3 hodiny)
 • Tento online program je zaměřen na obchodní korespondenci a vedení obchodního jednání online. Poznáte techniky „přežití“ v situaci, která Vám neumožňuje číst reakce potenciálního zákazníka a klást mu otázky. Zároveň se seznámíte i s technikami účinné prezentace na dálku, které Vám pomohou předejít situaci, kdy je Vaše prezentace pro klienta nečitelná či nesrozumitelná.
  1. Úvod do obchodní korespondence a její specifika
   1. tipy na zvýšení pravděpodobnosti odpovědi na nabídku
   2. tipy na práci s vlastním e-mailem
   3. tipy na práci s přílohami
   4. Obchodní prezentace online
    1. fáze obchodní virtuální prezentace
    2. tipy na účinnou formu obchodní prezentace online
Časový rozvrh:
5 dní (9:00hod. - 12:00hod.)

Reference:

Školení předčilo mé očekávání, lektor hodně pracoval s publikem a bylo skvělé, že účastníci byli lidé z jiných pozic než já. Tím jsem měla možnost slyšet řešení i jejich problematiky.

Lektor

Petr Rozkošný spolupracuje se společností ICT Pro jako lektor, konzultant a marketingový poradce.
Věnuje se především těmto oblastem: obchodní dovednosti, obchodní komunikace a prezentace, vyjednávání a digitální marketing.
Petr se v oblasti obchodu a vyjednávání pohybuje od roku 2006. Úspěšně se živil osobním prodejem a vedením obchodních týmů. Na vlastní kůži zažil dlouhé měsíce bez jediného obchodu, stejně jako vítězství v žebříčcích nejlepších obchodníků. Do svých vzdělávacích programů přenáší zkušenosti s prodejem po telefonu, osobní komunikaci se zákazníkem i vyjednávání s obchodními partnery na nejvyšší úrovni. Svou roli lektora a konzultanta vnímá jako pomocníka, který klienty provází jejich vlastním procesem rozvoje a učení.

Články a příspěvky

Dokonce i krizová situace nabízí příležitost získat dlouhodobé klienty | Management News
Základ obchodu je od antického Řecka stejný, mění se tah na branku a tlak na výsledky | HRTV