Manažerské rozhovory - motivační a hodnotící (MNGM27)

Management, Manažerské dovednosti

Na tomto praktickém workshopu Vás naučíme techniky efektivní zpětné vazby směrem k zaměstnancům. Kurz je určen pro všechny vedoucí pracovníky, kteří chtějí zlepšit atmosféru na pracovišti, lépe pracovat s potenciálem svých zaměstnanců a přecházet konfliktním situacím. Cílem je umět nastavit úkoly z hlediska motivačního působení, pochopit důležitost uznání pro tým, umět používat zpětné vazby ke kontrole správného pochopení úkolu, seznámit se s jednotlivými typy manažerských pohovorů a vyzkoušet si techniku jejich vedení, naučit se využívat účinné poskytování zpětné vazby. Naučíme Vás, jak se zachovat v obtížných situacích, např. zvyšující se frustraci na pracovišti, vedení hodnotícího pohovoru s problémovými zaměstnanci apod. Kurz klade důraz na využití získaných poznatků v praxi a jeho součástí je několik modelových situací.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Osobnost a klíčové dovednosti manažera v interpersonálních vztazích
  1. Posuzování a hodnocení práce svého týmu
  2. Dovednost správně naslouchat a efektivně se dotazovat
  3. Tvorba hodnotícího systému na konkrétní podmínky firmy
 • Typy manažerských rozhovorů
  1. Výběrový a přijímací rozhovor
  2. Motivační rozhovor
  3. Informace a zpětná vazba
  4. Hodnotící kriteria a jejich implementace
  5. Hodnotící rozhovory
  6. Stimulace k rozvoji osobního potenciálu spolupracovníků
  7. Uznání, pochvala a kritika
  8. Vytýkací rozhovor a pozitivní sdělování kritiky
 • Příprava a vedení rozhovoru
  1. Organizační a věcná příprava na rozhovor
  2. Struktura a jednotlivé etapy rozhovoru
  3. Frekvence a cíle rozhovorů
  4. Emoční a věcná stránka rozhovorů
  5. Zhodnocení výsledků a přínosu rozhovorů
  6. Nástroje vedení rozhovorů
  7. Motivační působení úkolů
  8. Řízení podle cílů
  9. Období adaptace - stanovování cílů u nových pracovníků
  10. Delegování a koučování
  11. Praktické příklady, modelové situace
 • Diskuse, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 500,00 Kč (9 075,00 Kč včetně 21% DPH)