Manažerské rozhodování a řešení problémů (MNGM7)

Management, Manažerské dovednosti

Na tomto kurzu si osvojíte techniky manažerského rozhodování, které Vám pomohou snáze získat a následně i využít informace nutné k rozhodování. Dozvíte se, jak identifikovat rizika jednotlivých variant a pracovat se zkreslením komunikace v týmu. Absolventi kurzu jsou schopni lépe si zajistit objektivní informace, nenechat se strhnout emocemi a snáze tak dosáhnout stanoveného cíle, tj. dokončení projektu, uzavření zakázky, vyhodnocení úspěšnosti. Kurz je určen pro osoby pracující na vedoucích pozicích bez ohledu na zaměření, tj. manažeři obchodních týmů, týmu ve výrobě, logistice apod.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Rozhodovací proces a struktura rozhodovacích procesů
  1. Rozhodovací procesy a jejich struktury
  2. Kategorie rozhodnutí v organizacích
  3. Rozlišení mezi racionálně-ekonomickými a správními modely rozhodování
 • Identifikace, analýza a formulace rozhodovacích problémů
  1. Cíle řešení rozhodovacích problémů
  2. Metody pro analýzu problému
  3. Metody pro kauzální analýzu
  4. Výběr kritéria, tvorba variant a stanovení jejich důsledků
  5. Analýza zvolené varianty
 • Fenomén skupinového myšlení a způsoby jeho překonání
  1. Kognitivní předsudky rozhodování v organizacích
  2. Faktory, které přispívají k nedokonalému rozhodování v organizacích
  3. Podmínky, za kterých se jednotlivci rozhodují lépe než skupina, a naopak
 • Vícekriteriální hodnocení variant
  1. Uspořádání variant
  2. Stanovení vah kritérií
  3. Metody vícekriteriálního hodnocení variant
 • Rozhodování za rizika a nejistoty
  1. Vyjádření pravděpodobnosti
  2. Postoj rozhodovatele k užitku
  3. Rozhodovací matice
  4. Rozhodovací stromy
  5. Tvorba portfolia rizikových variant
 • Modelové situace, příklady z praxe
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený následný kurz:
Finanční analýza v praxi (MNGM14)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 500,00 Kč (9 075,00 Kč včetně 21% DPH)