Management rizik (MNGM24)

Management, Manažerské dovednosti

Znovu a znovu potvrzovanou a přesto opomíjenou zkušeností je, že máme dvě možnosti, jak se rizikům postavit. Buď je včas poznat a předcházet jim, nebo spoléhat na štěstí a náhodu. Buď se chovat odpovědně, mít rizika pod kontrolou, nebo žít v nejistotě. První možnost nám umožní optimalizovat cestu k úspěchu. Ta druhá skoro vždycky vede ke klopýtání, slepým uličkám, časovým ztrátám a ekonomickým škodám. Kurz je určen pro manažery na všech pozicích, personalisty, vedoucí pracovních týmů, auditory, poradce atd. Cílem kurzu je seznámit účastníky s nástroji a postupy, které by v podnicích měly být v každodenní praxi využívány a které umožňují odhalovat nebezpečí a hrozby, dříve než vzniknou nežádoucí události. A hlavně nalézat jejich kořenové příčiny, aby mohly následně být využívány pro navrhování a zavádění preventivních opatření.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Proč musí být v každém podniku zaveden management rizik
  1. Proč má řízení rizik, lidských zdrojů a změn pro každou organizaci a pro každého manažera klíčový význam
  2. Čím se musí manažeři soustavně zabývat, co musí řídit, zlepšovat
  3. Nejčastější chyby podnikových managementů
 • Postupy odhalování nedostatků v procesech a činnostech
  1. Principy procesního managementu
  2. Mapování a hodnocení procesů, činností a faktorů, které je ovlivňují
  3. Identifikace příčin snižujících výkonnost a spolehlivost procesů
  4. Význam zdrojových procesů
  5. Koncepty vnitřních zákazníků a vlastníků procesů
  6. Změny jako významný zdroj rizik - příprava a realizace změnových projektů tak, aby je zaměstnanci chtěli a uměli uvádět v život
 • Systematický a proaktivní management rizik
  1. Předcházení hrozbám a následným ztrátám
  2. Metody a postupy identifikace hrozeb a jejich kořenových (skrytých) příčin
  3. Prevence zbytečných problémů, starostí a zlodějů času
  4. Kritéria pro hodnocení závažnosti rizik (prioritizaci)
  5. Kauzalita rizik, jejich interakce a synergie
  6. Zvládání rizikových událostí a jejich následků
  7. Využívání rizik, jako příležitosti ke zlepšování
 • Spolehlivost lidského činitele
  1. Časté příčiny selhávání lidského činitele (subjektivní a objektivní)
  2. Hledání nedostatků a jejich odstranitelné příčiny
  3. Postoje, schopnosti a motivaci zaměstnanců a pracovních týmů pro hledání a prevenci rizik
  4. Optimalizace pracovních podmínek, prevence stresů
  5. Budování a vedení týmů, komunikace, prevence konfliktů
  6. Rozvoj firemní kultury
  7. Znalostní management, koncept Učící se organizace
  8. Rizikologické myšlení - jakým běžně se vyskytujícím škodlivým tendencím, postojům a návykům je třeba se vyhýbat
 • Praktické příklady, modelové situace, diskuze
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
8 200,00 Kč (9 922,00 Kč včetně 21% DPH)