Management rizik (MNGM24)

Management, Manažerské dovednosti

Znovu a znovu potvrzovanou a přesto opomíjenou zkušeností je, že máme dvě možnosti, jak se rizikům postavit. Buď je včas poznat a předcházet jim, nebo spoléhat na štěstí a náhodu. Buď se chovat odpovědně, mít rizika pod kontrolou, nebo žít v nejistotě. První možnost nám umožní optimalizovat cestu k úspěchu. Ta druhá skoro vždycky vede ke klopýtání, slepým uličkám, časovým ztrátám a ekonomickým škodám. Kurz je určen pro manažery na všech pozicích, personalisty, vedoucí pracovních týmů, auditory, poradce atd. Cílem kurzu je seznámit účastníky s nástroji a postupy, které by v podnicích měly být v každodenní praxi využívány a které umožňují odhalovat nebezpečí a hrozby, dříve než vzniknou nežádoucí události. A hlavně nalézat jejich kořenové příčiny, aby mohly následně být využívány pro navrhování a zavádění preventivních opatření.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Význam managementu rizik
  1. Význam řízení rizik
  2. Význam řízení lidských zdrojů
  3. Význam řízení změn
  4. Soustavné řízení a zlepšování
  5. Úskalí podnikových managementů
 • Postupy pro odhalování nedostatků v procesech a činnostech
  1. Principy procesního managementu
  2. Mapování a hodnocení procesů, činností a faktorů
  3. Identifikace příčin snížení výkonnosti a spolehlivost procesů
  4. Význam zdrojových procesů
  5. Koncepty vnitřních zákazníků a vlastníků procesů
 • Systematický a proaktivní management rizik
  1. Předcházení hrozbám a následným ztrátám
  2. Metody a postupy identifikace hrozeb a jejich příčin
  3. Prevence problémů, starostí a zlodějů času
  4. Kritéria pro hodnocení závažnosti rizik
  5. Kauzalita rizik, jejich interakce a synergie
 • Využitelnost rizik
  1. Rizika jako příležitosti ke zlepšování
  2. Změny jako významný zdroj rizik
  3. Příprava a realizace změnových projektů
  4. Zvládání rizikových událostí
  5. Pokrytí následků rizikových událostí
 • Spolehlivost lidského činitele
  1. Subjektivní a objektivní příčiny selhávání
  2. Vyhledání nedostatků a jejich odstranitelné příčiny
  3. Postoje, schopnosti, motivace pro prevenci rizik
  4. Rozvoj firemní kultury, optimalizace pracovních podmínek
  5. Budování a vedení týmů, komunikace, prevence konfliktů
 • Praktické příklady, modelové situace, diskuze
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
8 200,00 Kč (9 922,00 Kč včetně 21% DPH)