Management rizik (MNGM24)

Management, Manažerské dovednosti

Cílem praktického workshopu je pochopit, proč je potřeba strategie managmentu rizik zjistit, jak odhadnout různé typy rizik a jak nastavit rizikové limity. Seznámíte se se strategií managementu rizik a získáte nástroje a postupy pro řízení rizik. Dokážete analyzovat rizika, vyhodnocovat je a monitorovat. Naučíte se nastavit si program pro řízení rizik a jejich zdárné řešení. Trénink je určen manažerům, vedoucím pracovníkům, poradcům, obchodníkům, úředníkům a dalším, kteří se potřebují minimalizovat překvapení v podobě rizik a zapojovat se do systémů řízení rizik.

Metodika kurzu:

praktická individuální a skupinová cvičení, modelové situace, rozbor a řešení vlastních situací, zpětná vazba, diskuze, akční plán pro zlepšování

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Management rizik
  1. Strategie managementu rizik
  2. Kultura řízení rizik
  3. Mapování rizik
  4. Operační a provozní rizika
 • Přehled řízení rizik
  1. Povinnosti a role
  2. Zapojení zainteresovaných stran
  3. Překonávání problémů a rizik
  4. Nástroje řízení rizik
 • Proces analýzy rizik
  1. Identifikace rizik
  2. Analýza rizik
  3. Vyhodnocování rizik
  4. Monitorování rizik
 • Rámec řízení změn
  1. Program řízení rizik
  2. Indikátory rizik
  3. Analýza trendů
  4. Odhad rizika
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 16:00hod.)