Management rizik (MNGM24)

Management, Manažerské dovednosti

Cílem praktického workshopu je pochopit, proč je potřeba strategie managmentu rizik zjistit, jak odhadnout různé typy rizik a jak nastavit rizikové limity. Seznámíte se se strategií managementu rizik a získáte nástroje a postupy pro řízení rizik. Dokážete analyzovat rizika, vyhodnocovat je a monitorovat. Naučíte se nastavit si program pro řízení rizik a jejich zdárné řešení.

Trénink je určen manažerům, vedoucím pracovníkům, poradcům, obchodníkům, úředníkům a dalším, kteří se potřebují minimalizovat překvapení v podobě rizik a zapojovat se do systémů řízení rizik.

Metodika kurzu:

praktická individuální a skupinová cvičení, modelové situace, rozbor a řešení vlastních situací, zpětná vazba, diskuze, akční plán pro zlepšování

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Management rizik
  1. Strategie managementu rizik
  2. Kultura řízení rizik
  3. Mapování rizik
  4. Operační a provozní rizika
 • Přehled řízení rizik
  1. Povinnosti a role
  2. Zapojení zainteresovaných stran
  3. Překonávání problémů a rizik
  4. Nástroje řízení rizik
 • Proces analýzy rizik
  1. Identifikace rizik
  2. Analýza rizik
  3. Vyhodnocování rizik
  4. Monitorování rizik
 • Rámec řízení změn
 • Program řízení rizik
 • Indikátory rizik
 • Analýza trendů
 • Odhad rizika
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)