Licence a autorské právo v IT (PRIT2)

Právo

Autorství je v českém právu vícestupňově chráněno: v Ústavě a Listině základních práv a svobod, Trestním zákoníku, Občanském zákoníku, Autorském zákoníku. Autorské právo k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě a české autorské právo stojí na zásadě neformálnosti. Zničením věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, autorské právo nezaniká. Nabytím vlastnictví nebo jiného věcného práva k věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, se nenabývá oprávnění k výkonu práva dílo užít, není-li dohodnuto či nevyplývá-li ze zákona jinak. To a mohé jiné zajímavě podané informace vás čekají na našem kurzu.

Lokalita, termín kurzuBrno
7.1. - 7. 1. 2019
Objednat
4.3. - 4. 3. 2019
Objednat
Praha
26.11. - 26. 11. 2018
Objednat
28.1. - 28. 1. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Právní úprava autorství
    1. Přehled a souhrn kritických částí
  • Smlouva autorská
    1. Autorský zákon včetně novelizace
  • Licenční smlouva
    1. § 2371 - 2383 NOZ a § 1746 odst. 3 NOZ
  • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena kurzu:
5 400,00 Kč (6 534,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

ČEZ ICT Services, a. s., Ondřej K.
Licence a autorské právo v IT ( PRIT2)
"Perfektní a profesionální školení! Děkujeme"