Lektorské dovednosti projektového manažera (PRJMD1)

Projektové a procesní řízení, Soft Skills v projektovém řízení

Kurz je koncipován jako vstup do obsáhlejší problematiky rozvoje lektorských dovedností nejen projektového manažera.
Jeho cílem je rozvinout základní znalosti projektových manažerů a jiných manažerů o vzdělávání dospělých a dokázat je naučit používat v praxi základní lektorské dovednosti, jimiž jsou příprava, uskutečňování a vyhodnocování vzdělávacího kurzu.

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

  • získat základní lektorské dovednosti PM

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

  • Projektoví manažeři
  • Vedoucí PMO pracovníci PMO
  • Manažeři firem

Forma výuky

Vzdělávací program je realizován online formou, prezenční formou, a nebo u zákazníka.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Vysvětlování
  • Diagnostika
  • Diskuse
  • techniky interakčního psychosociálního učení.
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)