Leadership v řízení projektů (PRJML1)

Projektové a procesní řízení, Soft Skills v projektovém řízení

Často si projektoví manažeři kladou otázku, jak vytvářet prostředí, ve kterém jsou lidé spokojeni a současně dosahují výjimečných výsledků. Také je zajímá, jak lze rozpoznat vlastní silné a unikátní vlastnosti i členů svého projektového týmu a jak spojováním jejich různorodých odlišností vytvářet ty nejsilnější týmy. Nejen na tyto otázky jim pomůže najít odpovědi kurz leadershipu.
Na základě teoretických východisek a praktických zkušeností jim poskytne podněty k rozvoji vlastního vůdcovství. Naučí je diagnostikovat sebe i druhé, motivovat, kontrolovat a hodnotit i rozvíjet členy svého projektového týmu tak, aby dokázali vést svůj projektový tým k těm nejvyšším výkonům.

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • získat komplexní znalosti o řešení konfliktů v projektu a mezi členy v týmu
 • získat schopnosti, jak konfliktům předcházet a jak je řešit

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

 • Projektoví manažeři a konzultanti, kteří se podílejí na práci v projektovém týmu
 • Členové týmu
 • Vedoucí PMO a pracovníci PMO
 • Manažeři týmu

Forma výuky

Vzdělávací program je realizován online formou, prezenční formou, a nebo u zákazníka.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Vysvětlování, deskripce, diagnostika, techniky interakčního psychosociálního učení
 • Podpora synergií v projektovém týmu
 • Zásady motivace v projektovém týmu a proč je dodržovat
 • Leadership – vůdcovství
 • Aspekty vůdcovství
 • Styly vedení lidí
 • Typy leaderů
 • Situační leadership
 • Rozvoj klíčových vůdcovských dovedností
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
8 500,00 Kč (10 285,00 Kč včetně 21% DPH)