Leadership - chování leadera v krizi (MNGM29)

Management, Leadership, koučink

Chce-li úspěšná firma zůstat úspěšnou i v období, které je z nějakého důvodu „krizové“, bude se opírat o lídry, kteří se v tomto období umí nastavit do jiného módu, než ve kterém fungovali v období prosperity. Je potřeba, aby si uvědomili nové role v krizovém managementu, odsunout některé návyky a mnohem více se soustředit na jiný přístup ve vedení lidí. V rámci našeho workshopu se dozvíte vše potřebné o rolích krizového manažera a o změnách, které je nutné nastavit ve Vašem přístupu vedení lidí.
Rozebereme i zákonitosti vedení týmu na dálku. Rovněž se prakticky zaměříme na komunikační dovednosti, které jsou v období změn důležitější než kdy jindy.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Role krizového manažera týmu
  1. Nezbytné kompetence úspěšného krizového leadera
  2. Dovednost sebepoznání pro optimalizaci vlastních vůdčích schopností
  3. Upřímná sebereflexe současných silných a slabých stránek leadera
 • Vedení lidí v období změn a krizí
  1. Vedení lidí v náročných obdobích
  2. Reakce lidí na vzniklou krizi, co to znamená při jejich vedení
  3. Na koho a proč se v náročných obdobích soustředit
  4. Emoční atmosféra v prostředí změn
  5. Důvěra a příležitost podílet se na jednání
  6. Utváření udržitelných vztahů, podpora spolupráce
  7. Motivace
  8. Povzbuzování vedených zaměstnanců
  9. Experimentování, riskování a viditelnost leadera
  10. Práce s virtuálním týmem, např. zaměstnanci na homeoffice
  11. Praktické příklady, modelové situace
 • Komunikace v období změn
  1. Práce s informacemi, prezentace změn kolegům
  2. Příprava na jednání, časový harmonogram, klíčové body prezentace
  3. Naslouchání obavám i nápadům bez defenzivy
  4. Vyhledávání příležitostí pro změnu
  5. Učení se ze selhání a z úspěchů
  6. Porozumění změnám – podmínka úspěšné realizace
  7. Poskytování zpětné vazby
  8. Praktické příklady, modelové situace
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)