Leadership 4.0 v době digitální transformace - virtuálně (SSVP2)

Management, Leadership, koučink

Během pěti setkání se seznámíte s moderními přístupy k leadershipu a Remote managementu, osvojíte si praktické techniky pro rozvoj motivace, účinné komunikace a soudržnosti týmu i mimo prostor osobních setkávání. S těmito poznatky můžete více rozvíjet přirozený potenciál členů vašich týmů a můžete je provázet v období změn tak, abyste jim byli oporou při zvyšování individuální odpovědnosti, efektivity a připravenosti hledat společnou cestu k řešení a ke spolupráci.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

V kurzu se naučíte

 • seznámíte se s moderními přístupy k leadershipu a remote managementu
 • získáte nástroje pro přirozený rozvoj potenciálu členů vašich týmů
 • osvojíte si praktické techniky pro rozvoj motivace, účinné komunikace a soudržnosti týmu i mimo prostor osobních setkání
 • naučíte se optimálním způsobem vést lidi v náročných situacích a provázet je v období změn
 • získáte praktické rady jak u svých kolegů zvyšovat individuální odpovědnost, efektivitu a připravenost hledat cestu k řešení obtížné situace

Kurz je určený pro

 • manažery, lídry, tým lídry, vedoucí směnného provozu
 • jednatele malých i středních firem
 • všechny, kteří se nebojí změn a chtějí se učit novým přístupům

Forma výuky

forma výuky

Vzdělávací program je realizován online formou, a to v podobě pravidelných samostatných výukových modulů, zpravidla 1x týdně jako otevřený kurz.

U uzavřených firemních kurzů jsou termíny a četnost realizace dány dohodou, na základě možností a potřeb klienta.

Kromě vlastní výuky je součástí programu také následná péče formou individuálních konzultací lektora s jednotlivými účastníky v časech dle operativní domluvy.

Termíny

Den zahájení vzdělávacího programu se uskuteční po domluvě s lektorem a všemi účastníky. Termíny navazujících dní budou naplánovány také dohodou účastníků s produktovým manažerem vzdělávacího programu a lektorem.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Modul 1: Situační leadership / management (3 hodiny)
 • V tomto online programu se seznámíte s praktickým přístupem situačního vedení. Budete moci pracovat s tím, že stojí za to umět určit, který typ vedení je pro úkol tím pravým. Zjistíte, co může v přizpůsobení se situaci fungovat. V kurzu získáte přehled o konceptu a technikách, které umožňují pracovat s dynamikou situací a přispívají k výsledku.
  1. Leader jako představitel směrování a hodnot
  2. Situační vedení lidí – styly leadershipu k dosažení cílů v různých situacích
  3. Koučovací přístup – využití potenciálu členů týmu pro nalézání cest k řešení
 • Modul 2: Vedení virtuálních týmů
 • V tomto online programu se seznámíte s tím, co podporuje udržování pracovních činností na dálku, co je přínosem pro fungování virtuálního týmu a co dělat pro zadávání úkolů, aby nebyly promarněny. Zjistíte rovněž, jaké měkké dovednosti lze uplatnit pro efektivní komunikaci a vedení porad na dálku.
  1. Vedení týmu na dálku, úloha leadera a členů virtuálního týmu
  2. Zvláštnosti komunikace ve virtuálním týmu
  3. Zapojení ve virtuálním týmu, zvyšování vlastní odpovědnosti, reakce na nedorozumění, sociální izolace členů virtuálních týmů
 • Modul 3: Emoční inteligence v leadershipu (3 hodiny)
 • Vedoucí pracovníci, kteří dokáží pracovat s emoční inteligencí, mají sebevědomí, umí naslouchat a komunikovat, jsou otevřeni i špatným zprávám a poskytují konstruktivní zpětnou vazbu. Náš online program vám pomůže zvládnout potřebné sociální dovednosti, abyste byli úspěšní ve řízení změn a řešení konfliktů.
  1. Vedení týmu na dálku, úloha leadera a členů virtuálního týmu
  2. Zvláštnosti komunikace ve virtuálním týmu
  3. Zapojení ve virtuálním týmu, zvyšování vlastní odpovědnosti, reakce na nedorozumění, sociální izolace členů virtuálních týmů
 • Modul 4: Krizový management (3 hodiny)
 • V tomto online programu se seznámíte s tím, co dělat, když se na pracovišti objeví nouzová situace, která narušuje běžný stav v organizaci a vede k její nestabilitě. Jelikož krize působí na jednotlivce, tým i organizaci, dozvíte se, jaké kroky můžete podnikat jako leader, jak kolegy o změnách informovat a jaké postupy je možné v této situaci využít.
  1. Vedení lidí v období změn a krizí
  2. Leadership v náročných komunikačních situacích – práce s informacemi, prezentace změn podřízeným / kolegům
  3. Praktické techniky a metody kreativního řešení problémů
 • Modul 5: Rozvoj týmové spolupráce (3 hodiny)
 • Týmová práce je společná akce těch, kdo se podílejí na dosažení společného cíle. Jde při tom o více než jen o splnění úkolů. Síla týmu vychází ze vzájemné podpory, sdílení a kultivace uvnitř týmu pro uznávání vzájemných rozdílů. V tomto online workshopu získáte poznatky k prolomení bariér v týmu a pro rozvoj transparentnosti bez vynucování spolupráce.
  1. Inspirace týmu sdílenou vizí pro podporu motivace
  2. Flexibilita, odpovědnost, metody skupinového řešení problémů
  3. Princip samořízení, agility a Job craftingu
Časový rozvrh:
5 dní (13:00hod. - 16:00hod.)

Lektoři

Ivona Kolinská

Ivona Kolínská spolupracuje se společností ICT Pro jako lektorka a koučka. Zaměřuje se na témata osobního i manažerského rozvoje v oblasti komunikace, vztahů, osbní spokojenosti, stres managementu, leadershipu, vedení a rozvoje zaměstnanců a další.

Ivona vystudovala Francouzskou filologii na FFUK v Praze, je certifikovaným Consciousness coachem® (tréningový program akreditovaný mezinárodní federací koučů ICF) a průvodcem rodinných konstelací. Několik let působila v zahraničí v oblasti managementu tréningu a kvality. V posledních letech se naplno věnuje koučování a lektorování měkkých dovedností.

Ivona je nadšencem zážitkového vzdělávání, její kurzy jsou hravé a interaktivní. Svou roli kouče a lektora vnímá jako pomocníka, který klienty provází jejcih vlastním procesem rozvoje a učení.Tomes

Ing. Milan Tomeš je lektorem, trenérem a designerem ve společnosti ICT Pro. Věnuje se především těmto tématům: management, leadership, projektové řízení, osobností a profesní rozvoj, mindfulness, motivace, práce s vizí, kmenová kultura a komunikace.

Milan vystudoval Technickou univerzitu v Pardubicích, studium završil titulem Ing. a následně absolvoval doplňující pedagogické studium na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice.

Samotnému lektorování a tréninku se věnuje již 10 let. Věří, že život je změna, že umění přijímat změny a život takový jaký je, je největší mistrovství, a že život má smysl, a tedy i naše práce by ho měla mít. A na těchto principech připravuje a vede vzdělávací programy, online rozvojové aktivity a teambuildingové akce, a to pro všechny, kteří se nebojí změn a práce na sobě samém.