Kreativní metody řešení problémů – podpora a rozvoj kreativity zaměstnanců (MNGM23)

Management, Manažerské dovednosti

Praktický workshop kreativní řešení problémů je určen výhradně těm, kteří chtějí problémy řešit jinak. Kreativní řešení problémů a vytváření nových nápadů jsou páteří inovace a uvádět v život vlastní nápady může výrazně akcelerovat rozvoj firmy. Rozšíříte si svůj repertoár kreativních metod, vhodných pro řešení složitých situací, a to jak při individuální činnosti, tak při skupinové nebo týmové práci. U těžko uchopitelných problémů nebo rozsáhlých úkolů není snadné předem jednoduše vybrat kritéria, dle jakých chcete situaci vyřešit a většinou chybí i odvaha.
V rámci praktického workshopu zjistíte, jak eliminovat bariéry tvořivosti a jak kreativitu rozvíjet.

Metodika výuky: praktická individuální i skupinová cvičení, modelové příklady, rozbor a řešení vlastních situací, zpětná vazba, akční plán rozvoje.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Rozvoj kreativity v každodenní praxi, využití tvořivých sil ke změně stereotypů
 • Podpora klíčových oblastí pro rozvoj kreativity
  1. Hravost – jak podpořit hravý přístup, který je základním kamenem kreativního myšlení
  2. Představivost – co podporuje představivost a jaký význam má zapojení všech smyslů do kreativního procesu
  3. Odvaha – proč je riskování podmínkou inovativního myšlení u jednotlivců, týmů a organizaci
  4. Zodpovědnost – proč se někteří zříkají všeho, co mohou ovlivnit a bojí se přijmout své rozhodnutí
 • Příprava tvořivého klimatu, situace podněcující tvořivost
 • Překážky tvořivosti
  1. Hledání jedné správné odpovědi
  2. Zaměření na logičnost
  3. Postup podle pravidel
  4. Trvalá praktičnost
  5. Přílišná specializace
 • ndividuální, skupinové a týmové uplatnění kreativních metod
 • Fáze kreativního procesu, metody pro jednotlivé fáze kreativního procesu
 • Kreativita v organizaci
  1. Kreativita jako hodnota společnosti
  2. Přijetí rozmanitosti
  3. Tolerance neúspěchu
  4. Zábavu v pracovním prostředí
  5. Zachycování nápadů
 • Individuální kreativita
  1. Otevřenost ke kreativitě
  2. Pozornost k nejednoznačnosti
  3. Strach z chyb, selhání
  4. Přesvědčení o chybění kreativity
  5. Podpora vytrvalosti
 • Přehled kreativních metod pro hledání nápadů, posuzování a rozhodování
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)