Koučink pro manažery a lídry (MNGM8)

Management, Top management, organizační management

Na tomto kurzu si osvojíte techniky, které Vám pomohou zlepšit vztahy na pracovišti, rozvíjet potenciál svých zaměstnanců a snáze členy týmu získat na svou stranu. Dozvíte se, jak v zaměstnancích vzbudit zájem o koučování a motivovat je ke spolupráci. Absolventi tohoto kurzu jsou schopni lépe pracovat a rozvíjet potenciál, kreativitu a pracovní nasazení členů týmu.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Koučování a jeho účel
  1. Vymezení koučinku
  2. Koučovací proces
  3. Etapy koučinku
  4. Role kouče a jeho odpovědnost
  5. Etický rozměr koučování
 • Budování koučovacího vztahu
  1. Vzájemná úcta v koučovacím vztahu
  2. Obousměrná důvěra a potřeba citlivosti
  3. Posilování sebeúcty koučovaného
  4. Přijetí postojů a pocitů koučovaného
  5. Volba a převzetí odpovědnosti
 • Vytváření atmosféry pro emoční podporu koučovaného
  1. Nástroje aktivního naslouchání
  2. Vnímání neverbálních signálů
  3. Důvěra ve schopnosti koučovaných
  4. Entuziasmus a oceňování pokroku
  5. Zaměření na řešení a akční plán
 • Rozvoj a změna během koučování
  1. Mezera mezi aktuálním stavem a očekávaným vývojem
  2. Stanovení cíle a jeho operacionalizace
  3. Experimentování s novými změnami a jeho relevance
  4. Prožívání nedostatku pokroku a využití prožitku
  5. Kreativní techniky k využití vlastních zdrojů
 • Koučink v organizaci
  1. Formulování kontraktu
  2. Interní a externí koučink v organizaci
  3. Výhody a omezení koučování pro zaměstnance
  4. Přínosy a bariéry koučinku leaderem
  5. Časový rámec koučinku
 • Metodika koučovacího rozhovoru a model koučinku
  1. Strukturované dotazování a metodika škálování
  2. Koučovací model a jeho komponenty
  3. Aplikace koučovacího modelu
  4. Reflexe koučovacího procesu
  5. Podpora sebereflexe
 • Modelové situace a praktikum koučování
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Mindfulness v životě a na pracovišti (OSOB3)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
8 200,00 Kč (9 922,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

FELOMA, s.r.o., Tomáš J.
Koučink pro manažery a lídry ( MNGM8)
"Zajímaly mě všechny oblasti. Přínosem jsou mi nově nabyté informace. Celkový dojem výborný."
ŽS REAL, a.s., Veronika G.
Koučink pro manažery a lídry ( MNGM8)
"Celkový dojem je kladný. je důležité, jaká osoba kurz vede, Zábavnou formou jsme se mnohé dozvěděli."
ŽS REAL, a.s., Ludvík V.
Koučink pro manažery a lídry ( MNGM8)
"Školení jsme absolvoval s nadšením, lektorka byla profesionální."