Komunikace a prezentace v řízení projektů (PRJMK1)

Projektové a procesní řízení, Soft Skills v projektovém řízení

Umění kvalitně řídit projekt obnáší mimo jiné též schopnost a dovednost dokázat optimálně komunikovat jak se členy vlastního projektového týmu, tak i s dalšími stakeholdery. Proto jsou komunikační a prezentační dovednosti projektových manažerů pokládány v jejich činnosti za klíčové. Z těchto důvodů je kurz orientován na rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností projektových manažerů.
Pomůže jim lépe pochopit význam a sílu komunikace, stejně jako její druhy, stádia a bariéry. Naučí je zvolit si vhodnou strategii komunikace a rozvinut některé stěžejní komunikační techniky.

TENTO TRÉNINK VÁM POMŮŽE:

 • Získat komplexní znalosti o komunikaci v projektu, zapojení členů v týmu
 • Získat komunikační a prezentační dovednosti pro projektového manažera

KDO BY SE MĚL TRÉNINKU ZÚČASTNIT?

 • Projektoví manažeři a konzultanti, kteří se podílejí na práci v projektovém týmu
 • Členové týmu
 • Vedoucí PMO a pracovníci PMO

Forma výuky

Vzdělávací program je realizován online formou, prezenční formou, a nebo u zákazníka.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Komunikační techniky v praxi
 • Struktura přesvědčivé argumentace
 • Diagnostika, práce s postoji a schopnostmi členů týmu
 • Prezentace
 • Techniky interakčního psychosociálního učení
 • Praktický nácvik, diskuze
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
6 200,00 Kč (7 502,00 Kč včetně 21% DPH)