Komplexnost CSR - kultivace dobročinných a odpovědných aktivit do udržitelného byznysu (MARK15B)

Marketing, Marketingová komunikace a PR

Kurz je určen pro manažery a vlastníky firem, kteří plánují povýšit své dobročinné a odpovědné aktivity na vyšší úroveň a vytvořit tak ucelenou udržitelnou strategii své firmy. V kurzu se dozví, jak jsou jejich nynější aktivity chápány v rámci udržitelnosti, v čem spočívají ucelené strategie a jak jich mohou dosáhnout na základě svých nynějších aktivit a předností. Kurz se částečně překrývá s Kurzem č.1, ale specializuje se na účastníky, kteří již mají zkušenosti se společenskou odpovědností a chtějí tuto oblast dále rozvíjet.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Co je udržitelnost a CSR
 • Jaké místo zde mají dobročinné a odpovědné aktivity
 • Kolik firem tolik přístupů – rozvoj udržitelnosti na základě charakteristiky firmy
 • Vytvoření udržitelné identity firmy
 • Implementace krok za krokem
  1. Vyhrazení týmu udržitelnosti
  2. Zvolení důležitých témat
  3. Zapojení stakeholderů
  4. Zvolení cílů
  5. Reporting a zpětná evaluace
 • Uzavření
 • Modelové situace, příklady z praxe
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
4 500,00 Kč (5 445,00 Kč včetně 21% DPH)