Interkulturní komunikace (KOM13)

Komunikace a asertivita, Komunikace

Cílem tohoto kurzu je porozumění interkulturním podobnostem i specifikům pro vedení efektivnější komunikace a spoluráce. Kurz seznamuje s různými kulturními rozmanitostmi pro pochopení toho, jak tyto kulturní rozdíly ovlivňují jednání v prostředí organizace. Dozvíte se, jak můžete rozdíly využít pro budování vzájemné důvěry. V kurzu si vyzkoušíte na praktických příkladech, jak v interkulturním prostoru vyjednávat i jak praktikovat společenský protokol.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Pochopení kultury a jejího dopadu na spolupráci
  1. Kultura, kulturní dimenze, kulturní klastry
  2. Kulturní odlišnosti versus globálně sdílené standardy
  3. Hodnoty a normy jako zdroje interkulturních odlišností v myšlení a chování
  4. Kulturní specifika, jejich významy pro interpretace informací, fenomén kulturního šoku
  5. Kultura v souvislosti se strategickými volbami spolupráce
 • Vedení interkulturní komunikace pro spolupráci
  1. Pojetí jednotlivce a skupiny v kulturním prostoru, význam práce napříč kulturami
  2. Manažerské postupy převládající v kultuře
  3. Kulturní aspekty při tvorbě a formulaci strategie pro interkulturní komunikaci
  4. Leadership v multikulturním prostředí organizace
  5. Leadership a kulturní aspekty motivace
 • Interkulturní vyjednávání a rozhodování
  1. Kulturní vlivy působící na vyjednávací postupy
  2. Vnímání času, místa a prostoru v interkulturním plánování
  3. Styl a zvláštnosti rozhodování partnerů z odlišných kultur
  4. Procesy při vyjednávání v interkulturním prostoru
  5. Formální a neformální komunikační dovednosti
 • Budování důvěry mezi aktéry z různých kultur
  1. Společenský protokol v interkulturním prostoru
  2. Business etiketa v interkulturním prostoru
  3. Dovednosti a schopnosti přijímané kulturou pro spolupráci
  4. Sociální přizpůsobivost v interkulturním prostoru
  5. Vliv interkulturních jevů na elektronickou komunikaci, telekonference a spolupráci na dálku
 • Modelové situace, příklady z praxe, komunikační cvičení
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)