Interkulturní komunikace (KOM13)

Komunikace a asertivita, Komunikace

Narážíte při spolupráci s obchodními partnery nebo kolegy ve vlastním týmu na komunikační bariéru založenou na národnostních rozdílech? Navštivte náš kurz, kde Vás seznámíme s charakteristikou základních kulturních odlišností. Naučíte se tak lépe pochopit, jak tyto kulturní rozdíly ovlivňují jednání lidí a ukážeme si také, jak je možné těchto rozdílů využít. Probranou teorii ihned vyzkoušíme na praktických příkladech.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Charakteristiky interkulturních odlišností, jejich projevů v myšlení a chování
 • Pochopení kulturních hodnot a norem jako zdrojů interkulturních odlišností
 • Specifika vybraných kulturních aspektů – jak jich využít, na co si dát v praxi pozor
 • Příprava na jednání s komunikačními partnery z různých kulturních okruhů
 • Prevence nepochopení, vnímání času, mezikulturní plánování a odlišnosti
 • Business etiketa a její využití v praxi
 • Rozvoj komunikačních schopností: přímé/nepřímé, formální/neformální komunikační dovednosti
 • Vedení obchodních jednání s komunikačními partnery z odlišných kultur
 • Spolupráce a budování důvěry mezi aktéry z různých kultur
 • Vliv interkultury na e-mailovou komunikaci, telekonference a spolupráci na dálku („virtuální tým/obchodní partner“)
 • Modelové situace, příklady z praxe, komunikační cvičení
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)