Interkulturní komunikace (KOM13)

Komunikace

Narážíte při spolupráci s obchodními partnery nebo kolegy ve vlastním týmu na komunikační bariéru založenou na národnostních rozdílech? Navštivte náš kurz, kde Vás seznámíme s charakteristikou základních kulturních odlišností. Naučíte se tak lépe pochopit, jak tyto kulturní rozdíly ovlivňují jednání lidí a co víc, ukážeme Vám možné využití. V rámci kurzu si probranou teorii násldně vyzkoušíte na praktických cvičení.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Komunikace
  1. Základy komunikace (verbální, neverbální)
  2. Racionální a emocionální úroveň
  3. Rozdílné vnímání podle typů osobnosti a myšlení
  4. Test, praktická cvičení
 • Interkulturní komunikace
  1. Komunikace v rámci firmy
  2. Druhy vztahů
  3. Vnímání a interpretace jako zdroj nedorozumění
  4. Budování důvěry jako předpoklad spolupráce
  5. Základy asertivního chování
  6. Vliv empatie
  7. Vytváření a udržování dobrých vztahů
  8. Kulturní specifika obchodního prostředí
  9. Interkulturní komunikační bariéry
  10. Zvláštnosti neverbální komunikace
  11. Kulturní stereotypy a vzorce
  12. Charakteristika základních kulturních odlišností
  13. Využití interkulturních odlišností
  14. E-mailová komunikace
  15. Praktická aplikace, cvičení
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 700,00 Kč (8 107,00 Kč včetně 21% DPH)