Interkulturní komunikace (KOM13)

Komunikace a asertivita, Komunikace

Cílem praktického workshopu je rozumět tomu, jak komunikovat pro rozvoj pracovních vztahů s příslušníky různých kultur, umět pracovat s diverzitou a vytvářet vzájemné přínosy. Dozvíte se o kulturních specifikacích pro vedení efektivní komunikace a spolupráce tam, kde existuje kulturní diverzita. Seznámíte se s kulturními rozmanitostmi pro pochopení toho, jak kulturní rozdíly ovlivňují pracovní jednání, jak z nich tvořit užitek a výhody.

Trénink je určen manažerům, vedoucím pracovníkům, personalistům a dalším pozicím, jestliže potřebují bezpečně využívat kulturní citlivost k diverzitě a multikulturalitě ve své práci.

Metodika kurzu:

praktická individuální a skupinová komunikační cvičení, modelové situace, rozbor a řešení vlastních situací, zpětná vazba, diskuze, akční plán pro zlepšování

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Interkulturní pracovní komunikace
  1. Pojetí jednotlivce, skupiny a práce v kulturách
  2. Kulturní aspekty v pracovní komunikaci
  3. Komunikační postupy převládající v určité kultuře
  4. Leadership v multikulturním prostředí organizace
 • Interkulturní jednání a rozhodování
  1. Kulturní vlivy působící na jednací postupy
  2. Vnímání času, místa a prostoru v interkulturním plánování
  3. Styl a zvláštnosti rozhodování v kulturách
  4. Interpersonální komunikační dovednosti
 • Pracovní kontext interkulturní komunikace
  1. Snížení nejistoty v interkulturní komunikaci
  2. Kulturně rozmanité potřeby v souvislosti s prací
  3. Zaměstnanec jako klíčový činitel při podpoře diverzity
  4. Práce s osobními preferencemi, zaujatosti a předsudky
 • Budování vztahů mezi účastníky z různých kultur
  1. Společenský protokol v interkulturním prostoru
  2. Dovednosti a schopnosti přijímané kulturou pro spolupráci
  3. Sociální přizpůsobivost v interkulturním prostoru
  4. Elektronická komunikace a spolupráce na dálku
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
5 600,00 Kč (6 776,00 Kč včetně 21% DPH)