Implementace AI do firemní praxe: klíč k inovacím a efektivitě (AI5)

Marketing, Marketing - umělá inteligence

Cílem praktického workshopu je poskytnout účastníkům znalosti a dovednosti nezbytné pro úspěšné zavedení umělé inteligence ve firemním prostředí. Naučíte se vyvíjet strategie a postupy pro integraci AI, identifikovat klíčové procesy a aktivity pro zlepšení pomocí AI a rozvíjet produkty s využitím AI, a to prostřednictvím testování a iterativního vývoje, tedy včetně definování všech postupných kroků, jako plánování, návrhu, vývoje a testování. Dozvíte se, jak řídit změny a přijetí AI, a jak zapojit klíčové byznys lídry do projektů s AI. Kurz zahrnuje ověření úspěšnosti AI projektů a rozvoj dovedností pro práci s AI, včetně komunikace o přínosech AI inovací.

TENTO TRÉNINK VÁM POMŮŽE:

 • Naučit se vyvíjet strategie pro integraci AI do firemní praxe
 • Identifikovat klíčové procesy a aktivity pro zlepšení pomocí AI
 • Získat praxi v testování a iterativním vývoji AI produktů
 • Naučit se zavádět do praxe change management pro AI

KDO BY SE MĚL TRÉNINKU ZÚČASTNIT?

 • Lidé na pozici CEO, majitelé firem a vrcholový management
 • Vedoucí týmů a technologičtí nadšenci, kteří hledají způsoby, jak zlepšit firemní procesy a inovovat je pomocí AI

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • AI v podnikání
  1. Klíčové koncepty a cíle kurzu
  2. Význam AI pro firmy
  3. Jak pracují s AI malé, středně velké a ty největší firmy
 • AI strategie
  1. Nejčastější motivace firem pro inovaci s AI
  2. Prioritizace témat (týmů) pro inovaci
  3. Metodika pro úspěšné AI projekty
 • Use Cases
  1. Sběr nápadů, identifikace procesů
  2. Analýza toků dat, prioritizace pro testování
  3. Feedback, alokace zdrojů
 • Produkt
  1. Testování v praxi, agilní vývoj
  2. Prototypování, testování s uživateli
  3. Budování podpory, validace přínosů
 • Change Management
  1. Vytvoření kultury inovací, spolupráce s lídry
  2. Integrace do strategie, centrální úložiště nápadů
  3. Komunikace přínosů, plánování cílů
 • Tipy a triky z praxe
  1. Jak firmy používají ChatGPT
  2. Výhody a nevýhody Microsoft Copilot
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
10 400,00 Kč (12 584,00 Kč včetně 21% DPH)
Jazyk:
Česky

Lektor

Jan Kulíšek

Jan Kulíšek je zkušený odborník na rozvoj podnikání a vášnivě se zabývá využíváním moderních technologií, zejména umělé inteligence, k tomu, aby firmy odhalily svůj skrytý potenciál a dosáhly tak lepších výsledků.

Během své kariéry vyvinul mnohá inovativní řešení, která firmám pomohla ušetřit značné náklady. Vedl týmy zabývající se rozvojem podnikání a technickými produkty. Jeho praxe je velmi pestrá: od zakládání Medihubu, tržiště práce pro zdravotníky, po vytváření Akceleracekoucu.cz, SaaS platformy pro životní kouče. Honza je vizionářem, který spojuje know-how s nadhledem, přinášejícím nové možnosti a perspektivy do každého projektu, kterému se věnuje.