G8D a QRQC (G8D)

Inovace produktů a procesů

G8D je zákazníky (zejména v automotive) požadován při řešení problémů, které se u nich objevily. Jeho zvládnutím a zavedením urychlíte identifikaci problému, jeho odstranění a standardizujete komunikaci se zákazníkem. Získáte znalosti, které Vám umožní stát se aktivními členy řešitelských týmů. Takto vyškolené týmy mohou zjišťovat příčiny problémů, uskutečňovat a stanovovat nápravná opatření, která zamezí jejich opakovanému výskytu, a doporučovat zlepšování procesů. Práce těchto týmů bude efektivnější, účinnější a výsledkem bude zvýšená spokojenost interních a externích zákazníků. Doplněním o metodu QRQC docílíte rychlé reakce kontroly kvality, budete schopni ochránit své interní procesy a zabránit tomu, aby se neshodný produkt dostal k Vašemu zákazníkovi. Tréninkem se prolínají simulační hry.
Trénink je určen: Manažerům; Členům pracovního týmu; Pracovníkům kvality; Procesním inženýrům; A dalším pracovníkům, kteří se zabývají řešením problémů.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Zahájení – úvod do problematiky
 • Příprava na proces D
 • Vytvoření týmu
 • Popis problému
 • Zpracování dočasného opatření k omezení škod (ICA – Interim Containment Action)
 • Definování a ověření základní příčiny a únikového bodu
 • Výběr a ověření trvalých opatření k nápravě (PCA) pro základní příčinu a únikový bod
 • Uskutečnění a potvrzení platnosti trvalých opatření k nápravě (PCA)
 • Prevence opakovaného výskytu
 • Uznání příspěvků týmu a jednotlivců
 • QRQC, souvislost G8D a QRQC
 • Diskuse, řešení případových studií a WS
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena kurzu:
4 000,00 Kč (4 840,00 Kč včetně 21% DPH)
Vzdělávací partner:
SC&C Partner