Firemní kultura a systémy sdílených hodnot (MNGM22)

Management, Top management

Cílem praktického workshopu je získat doporučení, jak v organizaci poznat a uplatňovat hodnoty jako jeden z pilířů firemní kultury. Získáte vědomosti potřebné k vybudování kulturního prostředí, ke sdílení toho, co se v organizaci preferuje, abyste předešli nedorozuměním. Získáte povědomí, co v organizaci ovlivňuje zaměstnance, jejich výsledky či zákazníky.

Trénink je určen manažerům, vedoucím pracovníkům, obchodníkům, úředníkům a dalším, kteří potřebují bezpečně využívat kulturní citlivost k diverzitě a multikulturalitě ve své práci, kdo chtějí kulturu řídit, pracovat na jejím vytváření a chtějí uplatňovat různé přístupy pro její životaschopnost, aby eliminovali zmatenost kulturou v organizaci.

Metodika kurzu:

praktická individuální a skupinová cvičení, modelové situace, rozbor a řešení vlastních situací, zpětná vazba, diskuze, akční plán pro zlepšování

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Orientace firemní/organizační kultury
  1. Vize, poslání, strategie a kultura
  2. Klíčové hodnoty
  3. Znaky organizační kultury
  4. Využití vnitřní diverzity
 • Principy firemní/organizační kultury
  1. Odpovědnost při utváření kultury
  2. Přístup ke změně a dopady na kulturu
  3. Prvky silné firemní kultury
  4. Znaky slabé firemní kultury
 • Formování kultury
  1. Nástroje rozvoje firemní kultury
  2. Rituály jako součást firemní kultury
  3. Symboly a jejich využívání uvnitř firmy
  4. Společný jazyk a řeč
 • Identifikace s organizační kulturou
  1. Vzájemná důvěra a spolupráce
  2. Otevřenost a uzavřenost v rámci firmy
  3. Normy, standardy a procesy uvnitř firmy
  4. Řízení firemní kultury
 • Praktické příklady, modelové situace
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
7 200,00 Kč (8 712,00 Kč včetně 21% DPH)