Firemní kultura a systémy sdílených hodnot (MNGM22)

Management, Top management, organizační management

Na tomto kurzu Vám představíme několik modelů pro budování zdravé firemní kultury a systému sdílených hodnot. Získáte praktická doporučení, jakými kroky v organizaci nastavit proces obnovy těchto hodnot, naučíte se pracovat s hodnotovým rámcem, který je jedním z pilířů firemní kultury. Absolventi kurzu získají vědomosti potřebné k vybudování srozumitelného a pro pracovníky bezpečného prostředí, jasně komunikujícího, jaké typy chování a přístup k práci organizace preferuje. Špatně nastavená firemní kultura je často příčinou vzniku nedorozumění, demotivace a konfliktů v organizaci, které následně negativně dopadají na hospodářské výsledky firmy, schopnost získávat nové zákazníky či zaměstnance. Přijďte se naučit, jak se těchto negativních jevů vyvarovat.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Oblasti působení organizační kultury
  1. Inovace a riskování
  2. Pozornost k detailům
  3. Orientace na výsledky
  4. Zaměřenost na vztahy
  5. Konkurence schopnost
 • Stav a rozvoj organizační kultury
  1. Klíčové hodnoty
  2. Posilování kultury
  3. Oslabování kultury
  4. Formálnost procesů
  5. Perspektiva interní a externí
 • Principy organizační kultury
  1. Úloha odpovědnosti
  2. Přístup ke změně
  3. Využití diverzity
  4. Znaky organizační kultury
  5. Stabilita v organizaci
 • Vytváření a udržování kultury
  1. Příběhy
  2. Rituály
  3. Symboly
  4. Jazyk
  5. Zpětná vazba
 • Podpora identifikace s organizační kulturou
  1. Vzájemná důvěra a spolupráce
  2. Otevřenost a sdílení
  3. Normy, pravidla, standardy
  4. Vodítka k dosažení cílů
  5. Mechanismy vyhodnocování dopadů
 • Praktické příklady, modelové situace
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)