Firemní kultura a systémy sdílených hodnot (MNGM22)

Management, Manažerské dovednosti

Na tomto kurzu Vám představíme několik modelů pro budování zdravé firemní kultury a systému sdílených hodnot. Získáte praktická doporučení, jakými kroky v organizaci nastavit proces obnovy těchto hodnot, naučíte se pracovat s hodnotovým rámcem, který je jedním z pilířů firemní kultury. Absolventi kurzu získají vědomosti potřebné k vybudování srozumitelného a pro pracovníky bezpečného prostředí, jasně komunikujícího, jaké typy chování a přístup k práci organizace preferuje. Špatně nastavená firemní kultura je často příčinou vzniku nedorozumění, demotivace a konfliktů v organizaci, které následně negativně dopadají na hospodářské výsledky firmy, schopnost získávat nové zákazníky či zaměstnance. Přijďte se naučit, jak se těchto negativních jevů vyvarovat.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Role managementu v rozvoji organizace
 • Vliv velikosti organizace na vztahy a procesy
 • Tři pilíře firemní kultury (FK)
 • Firemní kultura s orientací na výsledky a zaměstnance
 • Znaky Firemní kultury z perspektivy vnitřní (zaměstnanecké) a vnější (klientské)
 • Konkrétní příklady projektů pro budování Firemní kultury
 • Dogmata a rituály ovlivňující Firemní kultury
 • Zapojení řadových pracovníků do budování Firemní kultury
 • Zpětná vazba jako základní kámen Firemní kultury a systémové nástroje pro její poskytování
 • Schwartzova typologie sdílených hodnot
 • Konkrétní příklady podporujících se a kolizních hodnot a jejich dopady na podobu vztahů a spolupráci
 • Význam manažerských vzorů a přesahy k leadershipu
 • Praktické příklady, modelové situace
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)