Finanční analýza a řízení podniků - Virtuálně (SSVP6)

Management, Finanční řízení a Controlling

Od finančních manažerů i manažerů s neekonomickým zaměřením je očekávána orientace v účetních výkazech a přehledech, schopnost posuzovat finanční zdraví firmy a správně se rozhodovat, a to nejen z hlediska finančního řízení podniku.

V rámci tohoto tréninku se zorientujete nejenom v těchto dovednostech, ale osvojíte si také základy finanční analýzy a moderního pojetí controllingu, naučíte se jak na kalkulaci nákladů a seznámíte se s vhodností jednotlivých modelů i správným využíváním KPI – klíčových ukazatelů výkonnosti. Součástí online vzdělávacího programu je aplikace Finanční řízení na 3 měsíce zdarma.

TENTO TRÉNINK VÁM POMŮŽE:

 • využívat prvky potřebné ke stanovení finanční strategie, nastavení firemních procesů a získávání základních finančních ukazatelů
 • aplikovat základní metody finanční analýzy podniku
 • pochopit, v čem spočívají hlavní úskalí finanční analýzy českých účetních výkazů
 • interpretovat výsledky finanční analýzy a využít je k odhalení slabých stránek podniku
 • vysvětlit principy fungování kvalitního systému managementu rizik v organizaci
 • zajistit provozní financování, likviditu
 • používat metody posuzující ekonomické dopady rozhodnutí na prosperitu firmy

KDO BY SE MĚL TRÉNINKU ZÚČASTNIT?

 • finanční manažeři
 • manažeři s neekonomickým zaměřením
 • majitelé společnosti

Forma výuky

forma výuky

Vzdělávací program je realizován online formou, a to v podobě pravidelných samostatných výukových modulů, zpravidla 1x týdně jako otevřený kurz.

U uzavřených firemních kurzů jsou termíny a četnost realizace dány dohodou, na základě možností a potřeb klienta.

Kromě vlastní výuky je součástí programu také následná péče formou individuálních konzultací lektora s jednotlivými účastníky v časech dle operativní domluvy.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • 1.Finanční analýza a finanční řízení
 • V tomto vzdělávacím programu vás naučíme využívat prvky potřebné ke stanovení finanční strategie, nastavení firemních procesů a získávání základních finančních ukazatelů. Na praktických příkladech vám zblízka ukážeme techniky finančního řízení a finanční analýzy, které zásadně ovlivňují životaschopnost a stabilitu firmy.
  1. Finanční výkazy a vazby mezi nimi
  2. Způsoby financování společnosti
  3. Pracovní kapitál, význam, využití
  4. Finanční analýza
 • 2.Účetní výkazy jako podklad pro manažerské rozhodování
 • V tomto vzdělávacím programu se dozvíte, jak popsat racionální postup identifikace a analýzy rozhodovacích úskalí a jak vysvětlit principy fungování kvalitního systému managementu rizik v organizaci a posléze navrhnout vhodné postupy a metody řešení. Seznámíme vás rovněž s metodami a nástroji kauzální analýzy.
  1. Rozvaha
  2. Výsledovka
  3. Další zdroje informací
   1. Podrozvaha
   2. Obsah přílohy k účetní závěrce
   3. Základní právní rámec, daňové minimum a účetní zásady (i mýty)
   4. Praktické tipy a rady
    1. Jak spolu souvisí položky, hodnoty a pohyby v jednotlivých výkazech
    2. Co výkazy ovlivňuje, ale přímo v nich to nevyčteme
    3. Kolik je moc, kolik je málo, co je dobře a kdy se to nedá říct
    4. Na jaká čísla se dívá banka, investoři či věřitelé
    5. Kupecké počty i varovné signály ve výkazech
    6. Jak se můžeme na základě výkazů rychle porovnat s konkurencí
   5. Případové studie z reálných malých i větších firem z různých odvětví
 • 3. Systém řízení výkonnosti firmy, měření výkonnosti, KPI
 • V rámci tohoto vzdělávacího programu vás naučíme aplikovat praktické rady, návody a postupy, kterými může vaše společnost zrychlit a zlepšit proces manažerského rozhodování a tím získat cennou konkurenční výhodu, která se musí následně promítnout do lepší výkonnosti společnosti.
  1. Řízení výkonnosti firmy a KPI
  2. Strategie firmy, business model, KPI
   1. KPI jako indikátory změny výkonnosti
   2. Nové události a rizika
   3. Drivery výkonnosti a výkonnostní reporting
   4. Finanční a nefinanční ukazatele
   5. Vnitřní a vnější ukazatele
   6. Reporting skutečnosti a reporting očekávání
   7. Tvorba a organizace systému reportingu
    1. Top manažerský reporting
    2. Funkční reporting (obchod, výroba, logistika, servis, ekonomika...)
    3. Napojení reportů na systém porad
    4. Praktické příklady
 • 4.Cash Flow
 • Tento vzdělávací program je zaměřen na vysvětlení řízení peněžních toků podniku tak, aby byla pro podnik zajištěna dostatečná likvidita. Likvidita je klíčovým faktorem finančního zdraví podniku, a to nejen v době rychlých změn na trzích. Naučíme vás nejen řídit rizika a zajistit provozní financování, ale především zajistit likviditu, a tedy i schopnost podniku rychle reagovat na situaci na trhu.
  1. Operativní a finanční Cash Flow
  2. Struktura a interpretace peněžních toků
  3. Cash Flow forecasting
   1. Vyhodnocení
   2. Zprostředkování a srovnání reality a plánu
   3. Řízení finančních prostředků
    1. Zhodnocování
    2. Financování
   4. Cashpooling
    1. Vnitrostátní
    2. Mezinárodní
   5. Matice finančního managementu
 • 5. Snižování nákladů
 • V tomto vzdělávacím programu vás naučíme používat metody posuzující ekonomické dopady rozhodnutí na firmu. Na praktických příkladech vám ukážeme, jak správně rozhodovat o věcech, které se těžko rozhodují z pohledu ekonomické teorie či manažerské praxe.
  1. Racionalita nákladových úspor
  2. Propočítání úspor, kterých je třeba dosáhnout
  3. Problémy Cost Cuttingu v praxi – přehledně a rychle
  4. Priority při hledání úspor – kde a proč vůbec začít
  5. Pominutí úspor – rozmařilost nebo investice do budoucna?
  6. Ekonomické propočty a modelování důsledků úsporných opatření
  7. Praktické příklady
Časový rozvrh:
5 dní (9:00hod. - 12:00hod.)

Reference:

Vynikající profesionál. Výborná školitelka, perfektní výklad, příklady!

Lektorka

Veronika Lencová

Ing. Veronika Lencová MBA je lektorkou, koučkou, konzultantkou ve společnosti ICT Pro s.r.o. Věnuje se především tématům: finanční analýza, finanční řízení, controlling, strategický management, change management, digitální marketing, online strategie na Linkedin, myšlenkové mapy, time management.
Veronika je absolventkou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zakončenou vysokoškolským titulem Ing. V oboru podniková ekonomika a management. Titul MBA získala na Institute for Industrial and Financial Management v německém jazyce.
Samotnému lektorování a poradenství se věnuje již 20 let. U vedení vzdělávacích programů, seminářů, přednášek, vychází ze svých dlouholetých profesionálních zkušeností, které získala na pracovních pozicích jako finanční ředitelka, konzultantka pro SAP: A.Poettinger, ENGEL Strojírenská finanční ředitelka a konsultantka SAPU, BMD Systém haus Steyer.
Jejím hlavním smyslem práce a životním cílem je, aby vše co děláme, vedlo k pozitivní změně. Změně v myšlení, postojích, návycích, v dovednostech, ve znalostech, ale především ve výkonnosti, tj. v lepším fungování firem, týmů, lidí.