Efektivní komunikace pro rozvoj spolupráce - virtuálně (SSVP4)

Komunikace a asertivita, Komunikace

Během pěti setkání se seznámíte s tím, jak komunikovat v různých situacích s druhými při spolupráci v zaměstnaneckém, osobním či jiném vztahu. Naučíte se praktické postupy a techniky pro jednání i za náročnějších okolností. Zjistíte, jak jednat, abyste si dokázali udržet vlastní hranice a nepřekračovat meze druhých, např. v konfliktu. Poznáte, co zvažovat a používat, když potřebujete vyjednávat a co dělat pro to, abyste mohli ovlivňovat druhé bez manipulace. Zjistíte, že můžete nejen více rozvíjet všímavost vůči vlastnímu naladění na komunikaci, rozpoznávat vlastní pocity a myšlenky, které se objevují při jednání s druhými lidmi, ale že si můžete být dokonce i silnější oporou při zvládání jednotlivých komunikačních případů a situací.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

V kurzu se naučíte

 • aplikovat sebevědomou a autentickou komunikaci
 • používat asertivní práva v komunikaci
 • rozpoznat rozdíl mezi asertivitou a manipulací
 • vyslovovat i přijímat kritiku, pochvalu a konstruktivní zpětnou vazbu
 • pracovat s reakcemi na neočekávané situace
 • lépe získávat pozornost komunikačního partnera a vzájemně budovat vztah
 • umět si vyjednat spolupráci na společných projektech
 • trénovat komunikační techniky, které vám otevřou další cestu v komunikaci
 • Kurz je určený pro

  • Všechny, kteří si chtějí zdokonalit své komunikační dovednosti a hledat nové přístupy k řešení různých komunikačních situací.

  Forma výuky

  forma výuky

  Vzdělávací program je realizován online formou, a to v podobě pravidelných samostatných výukových modulů, zpravidla 1x týdně jako otevřený kurz.

  U uzavřených firemních kurzů jsou termíny a četnost realizace dány dohodou, na základě možností a potřeb klienta.

  Kromě vlastní výuky je součástí programu také následná péče formou individuálních konzultací lektora s jednotlivými účastníky v časech dle operativní domluvy.

  Termíny

  Den zahájení vzdělávacího programu se uskuteční po domluvě s lektorem a všemi účastníky. Termíny navazujících dní budou naplánovány také dohodou účastníků s produktovým manažerem vzdělávacího programu a lektorem.

  Lokalita, termín kurzu

  Kontaktujte nás

  Náplň kurzu:

  Skrýt detaily
  • 1.Téma: Postupy pro ulehčení v komunikaci (3 hodiny)
  • V tomto online programu se seznámíte s praktickým přístupem k usnadnění komunikace. Budete moci pracovat s tím, že je podpůrné uvědomovat si, co vám může v jednání s druhými ulehčit. Zjistíte, co může v komunikační situaci fungovat, abyste se dokázali sami podpořit. Získáte přehled o přístupech, které umožňují využívat proměnlivost okolností a přispívají ke zvládnutí komunikace.
   1. Působení trémy, obav a strachu
   2. Překonání vnitřních bloků a myšlenkových bariér
   3.  Schopnost udržet bezpečí
   4. Posilování sebeúcty a sebedůvěry
  • 2.   Téma: Udržení vlastních hranic asertivním jednáním (3 hodiny)
  • V tomto online programu se seznámíte s praktickým asertivním přístupem. V určitých situacích může být zásadní rozhodnout se pro uplatnění asertivity při sebeprosazení a současném vyjádření respektu k druhým. Při asertivním jednání dokážeme ukázat sebevědomí, umíme být otevřeni i nepříjemným zprávám, umíme vymezit hranice a umíme odmítnout, pokud se nám něco nezamlouvá. Asertivní jednání napomáhá k úspěšnějšímu zvládání změn a napjatých situací.
   1. Asertivní práva, techniky a principy
   2. Dovednost vymezit hranice, sdělování pocitů, potřeb a odmítnutí požadavku
   3. Reakce na kompliment či kritiku
   4. Požádání o laskavost
  • 3.   Téma: Neutralizace pasivního, agresivního a manipulativního jednání (3 hodiny)
  • V tomto online programu se seznámíte s tím, co dělat, když se setkáte s projevy pasivity, agresivity a manipulace v komunikaci. Zjistíte, jak tato jednání rozpoznat, čeho si všímat a jak s poznatky zacházet, abyste mohli setkání s takovým jednáním zvládnout. Dozvíte se, jaké techniky můžete využívat pro zvýšení vašeho komunikačního komfortu.
   1. Vymezení pasivního, agresivního a manipulativního jednání
   2. Neverbální projevy těchto jednání
   3. Dovednost ukončovat tato jednání
   4. o   Přijímání a podávání zpětné vazby
  • 4. Téma: Zvládání konfliktů pro otevřenost novým informacím (3 hodiny)
  • V tomto online programu se dozvíte, co přispívá ke zvládání komunikace v konfliktu. Zjistíte, že při konfliktu může pomoci porozumět druhé straně, dokonce tím konflikt i zmírnit. Naučíte se,jak snáze zvládat konflikty, dříve dosáhnout dohody a omezit negativní dopady nepříjemných konfliktů. Kurz je určen pro všechny, kteří cítí, že se jich dotýkají konflikty s negativním dopadem na práci, osobní vztahy aj., a kteří chtějí tento stav uspořádat k vlastní spokojenosti či většímu klidu.
   1. Průběh a fáze konfliktu
   2. Styly jednání při řešení konfliktu
   3. Dovednost respektovat v konfliktu druhé
   4. Konstruktivní přístup ke konfliktu
  • 5. Téma: Vyjednávání vzájemné dohody (3 hodiny)
  • V tomto online programu získáte přehled o tom, co umožňuje účastníkům komunikace zůstat aktivními v procesu vyjednávání a dopracovat se k dohodě. Zjistíte, že vyjednávání je integrativní proces vyžadující mimo jiné i rozhodování o rozvoji vztahů. Při vyjednávání záleží na důvěře a porozumění druhé straně, na procesu plánování, na uplatňování tvořivosti a realističnosti s ohledem na požadovaný výsledek a dosažení spokojenosti obou stran.
   1. Schopnost poznat zájmy a vzájemný potenciál k dohodě
   2. Kroky v procesu vyjednávání
   3. Silové triky a schopnost je změnit
   4. Argumentací na řešení nesouladu
  Časový rozvrh:
  5 dní (9:00hod. - 12:00hod.)

  Reference

  Odnesla jsem si spoustu nových informací, které využiji jak v pracovním, tak i v osobním životě. Potěšilo mě, že bylo školení zaměřeno prakticky a tím jsme se mohli situace lépe naučit a prožít si je.

  Lektorka

  Natasa

  Mgr. Nataša Michalová Ph.D. je lektorkou a koučkou ve společnosti ICT Pro. Věnuje se především těmto tématům: management, leadership, osobní a profesní rozvoj, emoční inteligence, komunikace, řešení náročných komunikačních situací, stress management a manažerský koučink.

  Nataša je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové zakončenou státní zkouškou z pedagogiky a psychologie a absolventkou Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně.

  Samotnému lektorování a koučinku se věnuje již 20 let. Jejím hlavním smyslem práce a životním cílem je provázet klienty, kteří chtějí posílit pružné myšlení, rozvinout silné stránky své osobnosti, praktikovat v profesi činorodost i aktivně zvládat zátěž. Zaměřuje se na práci s klienty podle jejich specifikace cílů a potřeb a vede je k převzetí iniciativy, zodpovědnosti a tvořivosti.