Controlling pro HR manažery (MNGM38)

Management, Finanční řízení a Controlling

V tomto praktickém semináři se seznámíte se základními pojmy podnikové ekonomiky, jejíchž znalost je nezbytná pro správné pochopení a interpretaci ukazatelů HR controllingu. Naučíte se sledovat a řídit náklady související s řízením lidských zdrojů, jak měřit a ovlivňovat základní procesy řízení lidských zdrojů, jak kontrolovat investice v personálním rozvoji.

Získáte znalost, jak předkládat ukazatele pro hodnocení dosahování cílů HR oddělení firmy. Kurz je určen pro personální manažery, manažery všech úrovní firemního řízení.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Základní schéma podnikatelské činnosti, její vstupy, výstupy, zobrazení a souvislosti
 • Majetek v podnikání, jeho zobrazení a struktura, základní pojmy
 • Výsledek hospodaření, jeho podrobné sledování a zobrazení
 • Náklady podnikání
  1. jejich zobrazení, struktura a definice jednotlivých druhů nákladů,
  2. materiál, služby, osobní náklady a jejich podrobná struktura, odpisy a ostatní náklady.
 • Výnosy z podnikání
  1. jejich zobrazení, struktura a definice základních složek výnosů,
  2. tržby za výrobky, poskytované služby, z prodeje zboží, obrat firmy, čistý obrat firmy.
 • Obecné principy controllingového řízení
 • HR controlling jako nástroj řízení lidských zdrojů
 • Základní funkce HR controllingu
 • Měřitelné personální ukazatele
  1. informační funkce měřitelných HR ukazatelů,
  2. nejčastější chyby při tvorbě systému HR ukazatelů,
  3. srovnávání HR ukazatelů - personální benchmarking.
 • Základní HR ukazatele v jednotlivých oblastech řízení lidských zdrojů
  1. firemní výsledky - obrat, náklady a zisk na zaměstnance, produktivita práce a přidaná hodnota,
  2. odměňování a zaměstnanecké výhody - náklady na odměňování, struktura odměňování, trend ve vývoji mezd, podíl variabilních složek mzdy, zaměstnanecké výhody,
  3. chování zaměstnanců v podniku - fluktuace, důvody rozvázání pracovního poměru, absence, motivace a spokojenost zaměstnanců,
  4. nábor a výběr zaměstnanců - interní a externí nábor, náklady na obsazení jedné pracovní pozice, délka výběrového procesu, náklady na nábor zaměstnanců,
  5. vzdělávání a rozvoj - vstupní školení, náklady na školení, délka doby školení, typy školení, externí a interní školení,
  6. controlling HR pracoviště - počet zaměstnanců na jednoho pracovníka HR, náklady HR oddělení, průměrná mzda personalisty, využití outsourcingu.
 • Řešení modelového příkladu z praxe
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
7 900,00 Kč (9 559,00 Kč včetně 21% DPH)