Zpětná vazba, hodnoticí pohovor a motivace zaměstnanců (PERS11)

Management

Kurz přináší personalistům a manažerům cenné informace podstatně ovlivňující výkon a spokojenost zaměstnanců a to v oblasti poskytování zpětné vazby, hodnocení a motivace zaměstnanců. Účastníci kurzu získají, formou modelových situací a případových studií si ujasní klíčové poznatky jako např. význam zpětné vazby a motivace, dopady nevhodně poskytované zpětné vazby na výkon zaměstnance, metody poskytování zpětné vazby, způsoby vedení hodnotících pohovorů a principy motivace, načasování těchto metod, práce s negativní reakcí na hodnocení a tipy pro zajištění pozitivního dopadu těchto metod na zvýšení efektivity práce zaměstnanců.

Lokalita, termín kurzuBrno
4.2. - 5. 2. 2019
Objednat
4.3. - 5. 3. 2019
Objednat
Praha
4.2. - 5. 2. 2019
Objednat
4.3. - 5. 3. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Podávání zpětné vazby
  1. Význam a smysl zpětné vazby
  2. Pozitivní a negativní zpětná vazba
  3. Zásady poskytování
  4. Forma
  5. Důležité okolnosti a úskalí při podávání zpětné vazby
  6. Popisné a konkrétní vyjadřování
  7. Zajištění pozitivního dopadu
  8. Praktický nácvik podávání a přijímání zpětné vazby
 • Vedení hodnoticího rozhovoru
  1. Význam hodnotícího rozhovoru
  2. Personální obsazení a vhodné načasování
  3. Očekávání
  4. Zajištění optimálních podmínek
  5. Význam pozitivního hodnocení
  6. Kritika a sdělování negativ
  7. Práce s odmítnutím a odporem
  8. Hodnocení jako posilování výkonnosti zaměstnance
  9. Modelové situace
 • Motivace a odměňování zaměstnanců
  1. Platné motivační teorie pracovního prostředí
  2. Klíčové motivy k práci
  3. Motivační nástroje a jejich využití
  4. Vliv motivačních nástrojů na zvýšení efektivity práce
  5. Motivace a pozitivní emoce spojené s prací
  6. Motivace k aktivnímu přístupu k vlastnímu rozvoji
  7. Úskalí
 • Praktická cvičení
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců (PERS9)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 300,00 Kč (7 623,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Ministerstvo vnitra, Hana K.
Zpětná vazba, hodnoticí pohovor a motivace zaměstnanců ( PERS11)
"Kurz byl výborný, lektorka velmi fundovaná."