Změnový projektový management (MNGM28)

Management, Manažerské dovednosti

Život podniků (i lidí) je nepřetržitým sledem změn (vnitřních i vnějších). Úspěšně a efektivně zaváděné změny jsou pro každou organizaci předpokladem její výkonnosti, stability a adaptability. Často je však změnový management v podnicích podceňován a zapomíná se na dopady změn - jak na další procesy, tak na zaměstnance. Změny bývají spojeny např. s nárůstem zátěže, rizik, zhoršením komunikace, snížením motivace a následně s poklesem výkonu. A lidé se jim pak přirozeně brání. Kurz je určen pro manažery na všech pozicích, personalisty, vedoucí pracovních týmů, auditory, poradce atd. Jeho cílem je seznámit účastníky s postupy, bez nichž nelze v podnikové praxi změny úspěšně připravovat a implementovat. Některé postupy řešení změnových problémů si vyzkoušíme s využitím prakticky využitelných metod, kreativních diskusí (brainstormingu, brainwritingu) a škálových dotazníků.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Změna jako zdroj rizik
  1. Postupy analýzy změnových rizik a kritických faktorů úspěchu (KFÚ)
  2. Jak rizikům proaktivně předcházet
  3. Příprava na zvládání případných nežádoucích důsledků
 • Proč se lidé změnám brání
  1. Osobní a vnější příčiny
  2. Jak je odhalovat
 • Fáze změnových projektů
  1. Analýza změnových rizik a jejich kořenových příčin, analýza kritických faktorů úspěchu
  2. Příprava a plánování změn - strategií, časového průběhu, procesů; zajišťování potřebných zdrojů - lidských, technických, pracovních podmínek
  3. Prevence změnových rizik
  4. Realizace, implementace změn
  5. Upevňování změn, nového stavu, optimalizace nových procesů
  6. Hodnocení změnových procesů a jejich výsledků, využívání efektů, přínosů
  7. Případná revize změnových cílů, plánů, postupů
 • Úkol číslo jedna: formovat postoje zaměstnanců ke změnám způsob myšlení o změnách
  1. Postupy hodnocení a zlepšování postojů zaměstnanců a pracovních týmů k připravovaným, nebo již zaváděným změnám, aby se do nich chtěli zapojovat
  2. Prevence negativních důsledků prováděných změn (bojkotování, konflikty, snížení pracovní motivace a morálky atd.)
  3. Rozvoj potřebných schopností, přidělování odpovědností, pravomocí
  4. Sestavování a vedení změnových (projektových) týmů
  5. Zlepšování podnikové kultury se zaměřením na podporu změnových procesů – koncepty „neustálého zlepšování“ a „učící se organizace“
  6. Monitorování a zlepšování prozměnové komunikace
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
8 200,00 Kč (9 922,00 Kč včetně 21% DPH)