Základy obsahového marketingu (OMA1)

Marketing, Obsahový marketing

Úvodní školení seznamující se základy a principy obsahového marketingu. Témata školení jsou zaměřená na porozumění tématu, jeho praktické využití a snadnou aplikovatelnost. Jedná se o základní školení obsahového marketingu pro všechny ty, kteří pracují s on-line obsahem, bez nutnosti mít s tímto oborem předchozí zkušenosti nebo nějaké odborné znalosti. Cílem školení je seznámit ty, kteří obsah (texty, audio-vizuální obsah aj.) vytvářejí, publikují nebo spravují a dále s ním pracují, se zásadami, které jim pomůžou navázat vztah s publikem, cílovou skupinou nebo zákazníky či klienty, snáz dosahovat vytyčených cílů a vyhodnocovat výsledky. Vhodné je jak pro zaměstnance, kteří se starají o delegovaný obsah, tak i freelancery, kteří tvoří nebo spravují své vlastní projekty.

V kurzu se naučíte

 • aplikovat obecné zásady obsahového marketingu ve své praxi;
 • chápat základní pojmy content marketingu a copywritingu;
 • rozumět tomu, k čemu je důležitá strategie nebo publikační plán a jak to souvisí s brandem projektu nebo klienta, pro něž je obsah určený;
 • využít propojení obsahového marketingu a search engine marketingu (SEM/SEO) pro zvýšení návštěvnosti webu;
 • jakým způsobem může obsah podpořit prodeje nebo akci cílového publika;
 • propojovat obsah s různými marketingovými strategiemi a frameworky, které vám usnadní komunikaci s cílovým publikem;
 • propojovat on-line obsah tak, abyste z něj vytěžili co nejvíc – na webu, sociálních sítích nebo i v e-mailingu.

Kurz je určený pro

 • všechny, kteří chtějí zlepšit využití obsahu pro propagaci
 • všechny zaměstnance v dané společnosti, kteří se zaměřují na tvorbu, editaci nebo publikování obsahu a jeho správu – na webu, sociálních sítích, v e-mailech, v rámci interní komunikace i té navenek

Forma výuky

Prezenční výuka nebo online či kombinovaná (hybridní) forma výuky - dle aktuálních možností a dohody s přihlášenými účastníky

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Obsahový marketing jako cílenná činnost
  1. Zásady práce s obsahem a základy marketingu, včetně příkladů, jak lze využít SMART, jednoduché SWOT analýzy nebo frameworku STDC
  2. Cílová skupina, cílení komunikace a cíl komunikace
  3. Obsahový marketing a copywriting – co je spojuje?
  4. Cílení a strategie – jaký má být výsledek (nejen) vaší práce?
  5. Jednotlivé fáze procesu – od určení cíle, přes plánování, strategii, publikační plán, až po sběr dat, jejich vyhodnocování a následnou aplikaci v praxi
 • Obsahový marketing a SEO
  1. Jak se liší obsahový marketing a search engine marketing (SEM/SEO)?
  2. Co mají obsahový marketing a search engine marketing společného?
  3. Jak může kombinace zásad obsahového marketingu a search engine marketingu podpořit cíl?
  4. Jak zapojit search engine marketing při tvorbě obsahové strategie a publikačního plánu?
  5. Praktická ukázka – tvoření obsahu dle zadání, zpětná vazba pro účastníky
 • Cílová skupina a persony jako ti, které oslovujeme
  1. Co je to cílová skupina
  2. Co je to cíl komunikace
  3. Co je to prodejní argument, a jak s ním pracovat
  4. Persona jako představitel cílové skupiny
  5. Praktická ukázka – tvoření obsahu dle zadání, zpětná vazba pro účastníky
 • Obsahová strategie jako základ smysluplné práce s obsahem
  1. Základ obsahové strategie vzhledem k brandu/značce
  2. Základ obsahové strategie vzhledem k cílové skupině
  3. Základ obsahové strategie vzhledem k cíli
  4. Základ obsahové strategie vzhledem k volbě nástrojů a informačních kanálů
  5. Základ obsahové strategie jako podklad k vyhodnocování
 • Publikační plán jako jízdní řád pro tvoření a publikování obsahu
  1. Plánování obsahu pro web a blog
  2. Pánování obsahu pro sociální sítě
  3. Plánování obsahu pro e-mailing
  4. Plánování obsahu v souvislosti s PR aktivitami – marketing a PR se můžou vzájemně účinně podporovat
  5. Plánování obsahu v kontextu obsahové strategie, cílů a zvolených informačních kanálů
Předpokládané znalosti:
běžné znalosti používání IT technologií v praxi
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
8 900,00 Kč (10 769,00 Kč včetně 21% DPH)

Lektorka

Kristýna Maková působí jako specialistka obsahového marketingu, copywriterka a copyeditorka. Pomáhá vyladit a zacílit texty pro webové stránky, prezentace, blogy i nejrůznější projekty.

Konzultuje obsah webových stránek, někdy i v souvislosti se sociálními sítěmi. Zabývá se tématy smysluplné recyklace obsahu, strategiemi práce s obsahem a jeho využití jako on-line nástroje péče o zákazníky.

Má profesní zkušenosti jako webeditorka a redaktorka v zahraničním vysílání Českého rozhlasu. Má zkušenosti nejen z médií, působila také jako PR podpora vzdělávacího projektu zaměřeného na informatické myšlení.

Pracuje s texty a ráda pomáhá tomu, aby byly srozumitelnější pro cílovou skupinu. Část svého profesního zaměření nazvala „překlady z oborštin“, jakými jsou právničtina, ajťáčtina, marketingština a jiné, které umí upravit tak, aby byly lépe uchopitelné běžnou lidskou řečí.

Strategie práce s obsahem uplatňuje i na vlastních projektech, které založila a rozvíjí. Školí už od roku 2015, a to jak kurzy pro veřejnost, tak ve firmách.