Základní fáze prodejního procesu (OBCH0)

Obchodní dovednosti, Obchodní dovednosti

Kurz Vám pomůže získat základní návyky v prodejním procesu a jistotou při zpracování námitek potenciálních klientů. Cílem kurzu je naučit účastníky číst správně neverbální projevy komunikace, identifikovat typologii klientů a následně přesněji a formou vhodnou pro konkrétní typ klientů navrhnout řešení potřeb. Zároveň, součástí kurzu je i práce na eliminaci chyb, kterých se často dopouští začínající obchodníci.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Nezbytné komunikační dovednosti
  1. Čtení neverbálních signálů
  2. Umění aktivního naslouchání
  3. Projevování pozornosti a navazování vztahu
  4. Umění sdělovat
  5. Empatie a zrcadlení
  6. Námitky a jejich příčiny
  7. Techniky efektivního zvládání námitek
 • Osobnostní odlišnosti a jejich využití při vyjednávání
  1. Sebeanalýza
  2. Vytěžení svých silných stránek
  3. Základní typy zákazníků
  4. Problematické typy zákazníků
  5. Vliv osobnostních odlišností na komunikaci
 • Příprava pro úspěšný obchod
  1. Hodnoty a postoj obchodníka
  2. Definování obchodního cíle
  3. Analýza zákazníka
  4. Podmínky pro vytvoření dlouhodobého vztahu se zákazníkem
 • Ideální průběh obchodního jednání – role play (video trénink)
  1. První dojem
  2. Small talk
  3. Zahájení jednání
  4. Analýza stávající situace
  5. Zjištění potřeb
  6. Zachycení nákupních signálů
  7. Prezentace řešení – cílená obchodní prezentace
  8. Zpracování námitek
  9. Uzavření dohody
 • Rozbor a zpětná vazba
 • Shrnutí, závěr
Doporučený následný kurz:
Aktivní prodej (OBCH12)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
4 200,00 Kč (5 082,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Krásná Pálava s.r.o., Lucie Ž.
Základní fáze prodejního procesu ( OBCH0)
"Lektorka sympatická, chápavá, vnímavá. Člověk si uvědomí více ze své osobnosti. Přínosem byla pro mne asertivita, kolečko pochvaly, jako skupinové cvičení."
Krásná Pálava s.r.o., Martina F.
Základní fáze prodejního procesu ( OBCH0)
"Nejvíce mě na školení zaujala oblast stresu a asertivity. Pomohlo to k utmelení kolektivu, více jsme poznali své kolegy a něco nového se dozvěděli."
Krásná Pálava s.r.o., Jakub P.
Základní fáze prodejního procesu ( OBCH0)
"Skvěle využitý čas školení. Nebylo jednotvárné, nudně, Nejvíce mě zaujala asertivita a cvičení brainstormingu."
Krásná Pálava s.r.o., Adam F.
Základní fáze prodejního procesu ( OBCH0)
"Náš kolektiv se naučil komunikovat pořádně mezi sebou, nebojí se říct svůj názor. Zajímavá pro mně byla Swot nanlýza - komunikace (silné stránky atd.)"
Krásná Pálava s.r.o., Radka V.
Základní fáze prodejního procesu ( OBCH0)
"Skvělý. Paní Pavla s námi měla velkou trpělivost a poslouchala nás a snažila se pomoct. Velkým přínosem je pro mne asertivita a její použití."
Krásná Pálava s.r.o., Jakub H.
Základní fáze prodejního procesu ( OBCH0)
"Perfektně připravená a sympatická lektorka. Celkově celé školení a vysvětlení fungování těla a mysli ve vypjatých situacích. Přínosem je zamyšlení se nad sebou samým."
Krásná Pálava s.r.o., Yveta T.
Základní fáze prodejního procesu ( OBCH0)
"Paní lektorka byla skvělá a trpělivá, přínosné byly stresové situace, kolečko týmové pochvaly - SUPER! Celkový dojem je výborný. Myslím, že jsme se všichni něčemu přiučili a stmelili náš kolektiv."
Golpretech Czech Republic s.r.o., Adrian O.
Základní fáze prodejního procesu ( OBCH0)
"Školení bylo fajn, přínosem bylo propojení jednotlivých obchodních postupů, zvládání námitek a základní fáze prodejního procesu. Školitelka působila velmi profesionálně a přátelsky."
Golpretech Czech Republic s.r.o., Martina V.
Základní fáze prodejního procesu ( OBCH0)
"Na školení mě zaujaly konkrétní tipy na otevřené a uzavřené otázky. Jak pracovat s ohledem na potřeby zákazníka - více zjišťování jeho potřeb, méně prezentace "já"."
SETOS spol. s r.o., Petra Š.
Základní fáze prodejního procesu ( OBCH0)
"Školení bylo poučné a přínosné, zaujaly mne informace o navázání vztahu se zákazníkem a způsoby, jak s ním komunikovat."
SETOS spol. s r.o., Martin H.
Základní fáze prodejního procesu ( OBCH0)
"Přátelská atmosféra a velmi vstřícný lektor, který dokáže danou tématiku skvěle vysvětlit."
SETOS spol. s r.o., Michal Š.
Základní fáze prodejního procesu ( OBCH0)
"Velmi pozitivní dojem ze školení, přínosem pro mě byly informace o osobním rozvoji, motivaci a ukázky z praxe."
SETOS spol. s r.o., Jan T.
Základní fáze prodejního procesu ( OBCH0)
"S kurzem jsem spokojený a přínosem pro mě bylo hlavně upřesnění a doplnění informací o prodejním procesu."
SETOS spol. s r.o., Ondřej P.
Základní fáze prodejního procesu ( OBCH0)
"Líbila se mi pohodová atmosféra, srozumitelný výklad i odlehčení situace. Zaujaly mě informace o zvládání emocí a ovlivňování zákazníka ve svůj prospěch."
SETOS spol. s r.o., Kateřina M.
Základní fáze prodejního procesu ( OBCH0)
"Školení bylo velkým přínosem, probírali jsme vše, co potřebuji v praxi a lektor přizpůsobil školení potřebám."
SETOS spol. s r.o., Denis T.
Základní fáze prodejního procesu ( OBCH0)
"Příjemné vedení lektorky, plynulé zapojení všech účastníků. Nejvíce mne zaujalo praktické zobrazení nedostatků a doporučení jejich řešení."
SETOS spol. s r.o., Jan K.
Základní fáze prodejního procesu ( OBCH0)
"Skvělé školení, příjemný a vstřícný přístup, pomoc s problémy v praxi."
SETOS spol. s r.o., Pavla H.
Základní fáze prodejního procesu ( OBCH0)
"Maximální spokojenost, lektorka byla moc příjemná a dokázala nás stále udržovat v pozornosti zajímavým výkladem a informacemi. Nejzajímavější bylo zjišťování podvědomého chování a jak působí. "
SETOS spol. s r.o., Václav J.
Základní fáze prodejního procesu ( OBCH0)
"Jsem nadšený, zatím nejlepší školení, které jsem zažil. Příjemný přístup lektora."
SETOS spol. s r.o., Jan M.
Základní fáze prodejního procesu ( OBCH0)
"Vynikající přístup lektorky, uvolněná atmosféra. Získané informace využiji v praxi."
SETOS spol. s r.o., Vít Š.
Základní fáze prodejního procesu ( OBCH0)
"Profesionální a na úrovni. Skvělá forma a přístup lektora."
SETOS spol. s r.o., Eduard Š.
Základní fáze prodejního procesu ( OBCH0)
"Naprostá spokojenost, skvělá lektorka, informace ze školení budou přínosem v mé práci."
SETOS spol. s r.o., Tomáš H.
Základní fáze prodejního procesu ( OBCH0)
"Školení velice v pořádku, uvolněná atmosféra, super lektor! Nemůžu nic vytknout, nejvíce mě zaujaly otázky směřované na zákazníka."
SETOS spol. s r.o., Petr B.
Základní fáze prodejního procesu ( OBCH0)
"Školení bylo velmi zajímavé díky osobnímu přístupu lektora. Přínosem pro mě bylo především poukázaní na chyby a jak se jim vyhnout."
SETOS spol. s r.o., Lucie Z.
Základní fáze prodejního procesu ( OBCH0)
"Velmi dobrý kurz, velkým přínosem bylo také sdílení informací s ostatními prodejci."