Základní fáze prodejního procesu (OBCH0)

Obchodní dovednosti

Kurz Vám pomůže získat základní návyky v prodejním procesu a jistotou při zpracování námitek potenciálních klientů. Cílem kurzu je naučit účastníky číst správně neverbální projevy komunikace, identifikovat typologii klientů a následně přesněji a formou vhodnou pro konkrétní typ klientů navrhnout řešení potřeb. Zároveň, součástí kurzu je i práce na eliminaci chyb, kterých se často dopouští začínající obchodníci.

Lokalita, termín kurzuBrno
5.10. - 5. 10. 2018
Objednat
2.11. - 2. 11. 2018
Objednat
Praha
5.10. - 5. 10. 2018
Objednat
2.11. - 2. 11. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Nezbytné komunikační dovednosti
  1. Čtení neverbálních signálů
  2. Umění aktivního naslouchání
  3. Projevování pozornosti a navazování vztahu
  4. Umění sdělovat
  5. Empatie a zrcadlení
  6. Námitky a jejich příčiny
  7. Techniky efektivního zvládání námitek
 • Osobnostní odlišnosti a jejich využití při vyjednávání
  1. Sebeanalýza
  2. Vytěžení svých silných stránek
  3. Základní typy zákazníků
  4. Problematické typy zákazníků
  5. Vliv osobnostních odlišností na komunikaci
 • Příprava pro úspěšný obchod
  1. Hodnoty a postoj obchodníka
  2. Definování obchodního cíle
  3. Analýza zákazníka
  4. Podmínky pro vytvoření dlouhodobého vztahu se zákazníkem
 • Ideální průběh obchodního jednání – role play (video trénink)
  1. První dojem
  2. Small talk
  3. Zahájení jednání
  4. Analýza stávající situace
  5. Zjištění potřeb
  6. Zachycení nákupních signálů
  7. Prezentace řešení – cílená obchodní prezentace
  8. Zpracování námitek
  9. Uzavření dohody
 • Rozbor a zpětná vazba
 • Shrnutí, závěr
Doporučený následný kurz:
Aktivní prodej (OBCH12)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
3 400,00 Kč (4 114,00 Kč včetně 21% DPH)