Work-life balance zaměstnance (WLB)

Rozvoj osobnosti

Kurz je, v souvislosti s vyzdvihováním významu zdravého životního stylu jako podmínky pro přežití, zaměřen na jeden ze současných trendů – Work-life balance (WLB) tj. zavedení souladu osobního a pracovního života. Tento soulad poté vede k vyšší výkonnosti a efektivitě zaměstnanců, ale také a především k jejich osobní spokojenosti a tím jejich zdraví. V průběhu kurzu se personalisté i zaměstnanci dozví zásadní informace o různých oblastech týkajících se WLB a opatřeních a možnostech, které mohou prakticky aplikovat u sebe samých.

Lokalita, termín kurzuBrno
9.7. - 10. 7. 2018
Objednat
6.8. - 7. 8. 2018
Objednat
Praha
26.7. - 27. 7. 2018
Objednat
23.8. - 24. 8. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Work-life balance
  1. Pojetí a přístupy k WLB a k životní spokojenosti (well-being)
  2. Problematika životního stylu a přístupu k práci
  3. Analýza vlastní životní situace (ne/rovnováhy) – reflexe naplňování vlastních životních rolí
  4. Rozpoznání vlastních hodnot a životních potřeb (motivů)
  5. Závislost na práci (workoholismus) a související negativní dopady
  6. Rizika pracovního přetížení v oblasti kvality a efektivity práce
 • Syndrom vyhoření
  1. Příznaky
  2. Stádia
  3. Řešení a jeho prevence
 • Nadměrný stres & vybrané techniky zvládání (stress management)
 • Hospodaření s vlastní energií a časem v pracovním i osobním životě
  1. Konkrétní tipy pro slaďování práce a rodiny / volného času – sdílení účastníků
 • Změny (pracovního) chování a návyků
  1. Psychologické aspekty návyků
  2. Zásady budování prospěšnějších návyků podporujících rovnováhu
  3. Realizace změn
 • Dlouhodobě udržitelná pracovní výkonnost
  1. Stanovení konkrétních opatření pro změnu ve vlastním životě
  2. Tvorba akčního plánu a závazku
 • Komunikační techniky pro udržování si osobních hranic a podporu asertivity
  1. hraní rolí v modelových situacích
 • Diskuze, shrnutí, „take away“, závěr
Doporučený následný kurz:
Probuzení nápadů aneb jak vést koučovací rozhovor (OSDR)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
5 900,00 Kč (7 139,00 Kč včetně 21% DPH)