Význam emoční inteligence v praxi (OSEI)

Rozvoj osobnosti

Na kurzu se účastníci dozví jaký vliv na naši spokojenost v osobním životě a úspěšnost v práci má emoční inteligence, která je zásadnější než doposud vyzdvihované IQ . Formou mnoha cvičení a testů se účastnící seznámí s oblastmi, ve kterých se emoční inteligence promítá jako např. schopnost empatie, zvládaní konfliktů, práce se strachem a obavami, navazování kontaktů a efektivnější komunikace s ostatními, poznání silných a slabých stránek, pozitivních a negativních emocích a jejich využívání. To vše je nezbytné pro profesní úspěch a naplněný osobní život.

Lokalita, termín kurzuBrno
20.6. - 21. 6. 2018
Objednat
18.7. - 19. 7. 2018
Objednat
Praha
30.5. - 31. 5. 2018
Objednat
27.6. - 28. 6. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Osobnost
  1. Zděděné vrstvy osobnosti
  2. Naučené vrstvy osobnosti
 • Emoční inteligence
  1. Pojetí a charakteristika emoční inteligence
  2. Jádro EQ
  3. Rozdíl mezi EQ a IQ
  4. Základní hodnoty EQ
  5. Výhody emoční inteligence
 • Sebepojetí a EQ
  1. Sebepojetí
  2. Dotazník sebepojetí
  3. Význam sebepoznání ve vztazích
  4. Zvládání emocí
  5. Práce s emoční mapou
  6. Faktor strachu
 • Zvládání emocí
  1. Vyjadřování emocí
  2. Využití emocí v interpersonálních vztazích
  3. Rozvoj osobních hodnot
  4. Vliv EQ na psychickou odolnost
  5. Test
  6. EQ a zvládání hněvu
 • Úloha EQ v rozvoji sociálních kompetencí
  1. Empatie a porozumění
  2. Přijímání zodpovědnosti
  3. Soucit a odpuštění
  4. Tendence hodnotit a soudit
 • EQ a komunikace
  1. Naslouchání
  2. EQ v řeči těla
  3. Asertivita a EQ
  4. Komunikační hry
 • EQ v praxi
  1. Emočně inteligentní zaměstnanec
  2. Emočně inteligentní manažer
  3. Emoční inteligence jako nástroj k profesnímu úspěchu
 • Modelová situace
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Probuzení nápadů aneb jak vést koučovací rozhovor (OSDR)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
5 900,00 Kč (7 139,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Lucie V.
Význam emoční inteligence v praxi ( OSEI)
"Jsem nadšená, velmi mě bavil styl výuky a trénink."
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Halina F.
Význam emoční inteligence v praxi ( OSEI)
"Vše bylo zajímavé a naplnilo očekávání z kurzu. Uvolněná atmosféra, profesionální kouč."
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Nikola H.
Význam emoční inteligence v praxi ( OSEI)
"Přínosem pro mne bylo naučit se říkat, co chci a ne to pouze naznačovat. Celkový dojem je dobrý, paní Nataša byla velice příjemná a vtipná."
AF-Engineering s.r.o., Jaroslav R.
Význam emoční inteligence v praxi ( OSEI)
"Zaujal mě přístup chápání svých reakcí a funkce mozku, intuice apod., práce se strachem a stresem. Osobní vize."