Vedení porad (MNGM5)

Management

Porady patří do životů většiny z nás. Chtěli byste dosáhnout větší efektivity a vést svůj tým či skupinu k rychlému řešení problému nebo potřebujete přesvědčit kolegy, aby ze sebe vydali to nejlepší? Přijďte si za námi osvojit dovednosti pro efektivní vedení porad, umění překonávat zaběhnuté způsoby myšlení, umění vyprodukovat nové přístupy k problémům, sledovat tok nápadů a myšlenek. Přesvědčíme vás o tom, že porady nemusí znamenat ztracený čas, ale mohou Vás posunout tam, kam potřebujete.

Lokalita, termín kurzuBrno
3.1. - 4. 1. 2019
Objednat
14.2. - 15. 2. 2019
Objednat
Praha
3.1. - 4. 1. 2019
Objednat
14.2. - 15. 2. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Analýza současného způsobu vedení porad
 • Význam efektivních porad
 • Různé typy porad a použití v praxi
 • Efektivní a neefektivní techniky vedení porad
 • Praktické metody a techniky kreativního řešení problému v týmu
 • Zásady přípravy metody
  1. 3 cíle porady a jejich hodnota
  2. Účastníci porady a jejich role
  3. Typologie účastníků porad
  4. Specifikace potřeb a požadavků účastníků porad
  5. Struktura porady – význam a přínos pro firmu
  6. Harmonogram porady, načasování porady
  7. Materiální příprava a organizace
 • Vedení porady
  1. Zásady efektivního vedení porady
  2. Myšlenková mapa porady
  3. Role a úkoly
  4. Techniky vedení porady
  5. Efektivní využití času porady
  6. Efektivní řízení diskuze v rámci porad
  7. Práce s dotazy a námitkami
  8. Metody týmového rozhodování
  9. Hodnocení efektivity porady, zápisy z porady, úkoly, zodpovědnost
  10. Follow-up
  11. Příklady z praxe, praktické ukázky
 • Facilitační dovednosti
  1. Facilitace skupinového procesu a její principy
  2. Role facilitátora a jeho kompetence
  3. Hledání nových možností a řešení
  4. Praktické metody a techniky kreativního řešení problému v týmu
  5. Připravenost ke konstruktivní zpětné vazbě
  6. Týmová komunikace a jednání s problémovými účastníky porady
 • Trénink facilitace a vedení porad
 • Modelové situace
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)