Vedení efektivních porad (MNGM5)

Management, Manažerské dovednosti

Na tomto kurzu Vás naučíme efektivněji využívat čas věnovaný poradám. Naučíme Vás „rozmluvit“ jednotlivé účastníky porad, řešit konflikty a zvyšovat kreativitu účastníků. Dozvíte se, jak správně porady plánovat a zajistit si, že účastníci přichází připraveni. Kurz je zaměřen na praxi a jeho součástí je několik modelových situací. Absolventi kurzu jsou schopni efektivněji využívat čas strávený na poradách, zajistit lepší předávání know-how mezi jednotlivými členy, podporovat zapojení a kreativitu, stejně jako včas řešit konflikty.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Kontext vedení porad pro posílení role leadera
  1. Porada – prostředek vyváření závazku, přijetí cílů a rozhodnutí
  2. Porada – nástroj vymezující pracovní tým
  3. Porada – instrument pro sdílení i sdružování
  4. Porada – opora pro poznání relativního postavení účastníků
  5. Funkce porady
  6. Typy porad
 • Kompozice porady
  1. Stanovení cíle porady
  2. Analýza potřeb i požadavků organizace a účastníků porady
  3. Struktura porady
  4. Role, úkoly a určení participace během porady
  5. Harmonogram porady a její načasování
  6. Zodpovědnost za zápis
 • Vedení porady prakticky
  1. Principy efektivního vedení porady
  2. Zahájení porady a určení hranic interakce
  3. Podpora tvorby návrhů a týmového rozhodování
  4. Zvládnutí ticha, přerušení i střetu myšlenek
  5. Zápis z porady, určení úkolů a přidělení zodpovědnosti
  6. Retrospektivní analýza porady
 • Facilitační dovednosti leadera
  1. Proces facilitace
  2. Určení pravidel facilitace
  3. Role účastníků při facilitovaném jednání
  4. Hledání nových možností a řešení
  5. Metody a techniky facilitace
  6. Praktikum facilitace
 • Modelové situace
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 500,00 Kč (9 075,00 Kč včetně 21% DPH)