Vedení a koučink zaměstnanců (MNGM8)

Management

V tomto kurzu budeme zkoumat skrytý potenciál a rezervy týmu, ve kterém působíte, a budeme se zabývat tím, jak pozdvihnout vedení zaměstnanců na kvalitativně vyšší úroveň. Poznáte možnosti, jak zlepšit styl vedení k mnohem vyšší angažovanosti, zodpovědnosti a výkonnosti pomocí vysoce účinných přístupů jako je koučování nebo Mindful leadership. Dozvíte se nové poznatky z oblasti neurověd, emoční inteligence, koučování, motivace a leadershipu, komunikace a na praktických cvičeních a ukázkách si vše vyzkoušíte. Budeme se taktéž zabývat otázkami přenosu do praxe a dlouhodobého rozvoje.

Lokalita, termín kurzuBrno
31.1. - 1. 2. 2019
Objednat
28.2. - 1. 3. 2019
Objednat
Praha
31.1. - 1. 2. 2019
Objednat
28.2. - 1. 3. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Osobnost
  1. Sebepoznání - silné a slabé stránky
  2. Mozek, myšlenky, emoce, tělo
  3. Změna myšlení z pasivního na progresivní
 • Tým a vztahy
  1. Role a pozice v týmu
  2. Vymezování kompetencí
  3. Posilování výkonu týmu (týmová role, zodpovědnost, synergie)
 • Komunikace a spolupráce
  1. Konstruktivní komunikace, empatie, naslouchání
  2. Vyjednávání
  3. Zpětná vazba
  4. Obtížné rozhovory
 • Vize a motivace
  1. Motivace a její principy
  2. Vizualizace
  3. Joy a Flow
  4. Motivační nástroje a jejich využití
 • Vývoj stylů vedení lidí
  1. Přikazování, instruování, delegování, koučování, mentoring, konzultace
  2. Specifikace a výběr konkrétního stylu vedení
 • Mindful leadership
  1. Vedení lidí a emoční inteligence
  2. Vedení soucitem
  3. Rozšiřování vlivu
 • Koučovací přístup
  1. Koučování a lidský mozek
  2. Síla otázek
  3. Model G.R.O.W. - praktický workshop
  4. Strach a důvěra
 • Modelové situace
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený předchozí kurz:
Mindfulness: Cesta ke snižování stresu v životě i na pracovišti (OSOB3)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 400,00 Kč (7 744,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

FELOMA, s.r.o., Tomáš J.
Vedení a koučink zaměstnanců  ( MNGM8)
"Zajímaly mě všechny oblasti. Přínosem jsou mi nově nabyté informace. Celkový dojem výborný."
ŽS REAL, a.s., Veronika G.
Vedení a koučink zaměstnanců  ( MNGM8)
"Celkový dojem je kladný. je důležité, jaká osoba kurz vede, Zábavnou formou jsme se mnohé dozvěděli."
ŽS REAL, a.s., Ludvík V.
Vedení a koučink zaměstnanců  ( MNGM8)
"Školení jsme absolvoval s nadšením, lektorka byla profesionální."