Účinné obchodní jednání (OBCH2)

Obchodní dovednosti

Kurz nabízí řešení problému nás všech - prodávat i nakupovat co nejvýhodněji. Účastníci se v průběhu kurzu získají odpovědi na klíčové otázky: Jaká jsou specifika verbální i neverbální obchodní komunikace, Jak zachytit nákupní signály? Jak je efektivně využít? Jak dojít k dohodě? Jaká je struktura a nezbytné náležitosti obchodního rozhovoru? Jak zvládat složité situace při jednání? Jaké existují skupiny zákazníků, jak s nimi pracovat a jak nastavit následnou péči o ně... Získané poznatky si účastníci kurzu upevní celou řadou praktických cvičení a modelových situací.

Lokalita, termín kurzuBrno
22.10. - 23. 10. 2018
Objednat
19.11. - 20. 11. 2018
Objednat
Praha
19.11. - 20. 11. 2018
Objednat
17.12. - 18. 12. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Obchodní komunikace
  1. Obchodní cíl komunikace
  2. Komunikační bariery v obchodním jednání
  3. Získání a udržení důvěry
  4. Zásady efektivní sdělování
  5. Aktivní naslouchání
  6. Komunikační zlozvyky
 • Role při jednání
  1. Charakteristika rolí
  2. Klíčové kompetence
  3. Testy obchodních předpokladů
  4. Typologie zákazníků
 • Argumentace
  1. Strategie úspěšné argumentace
  2. Složky efektivní argumentace
  3. Argumentace užitkem
  4. Nejčastější chyby při přesvědčování
  5. Modelová situace
 • Manipulace
  1. Zakázaná rétorika
  2. Protimanipulační techniky
 • Základy prezentace
  1. Přesvědčovací vs. informativní prezentace
  2. Struktura a zásadní okamžiky projevu
  3. Řeč těla při prezentaci
  4. Vlastní přednes
 • Obchodní jednání
  1. Skript vs. improvizace
  2. Kriteria úspěšnosti
  3. Aktivní vyhledávání nových obchodních možností
  4. Fáze přípravy
  5. Úvod jednání
 • Hlavní část
  1. Analýza stávající situace
  2. Zjištění potřeb
  3. Zachycení nákupních signálů
  4. Prazentace řešení
  5. Argumentace, zpracování námitek
  6. Uzavření dohody
 • Závěr
  1. Rekapitulace
  2. Vyvolání pozitivního dojmu
 • Praktický nácvik
  1. Modelová situace - simulace reálného obchodního jednání
  2. Zpětná vazba
 • Vyjednávání v obtížných situacích
  1. Postoj a zájem
  2. Druhy vyjednávání
  3. Asertivní techniky
  4. Dohoda a cesta k jejímu uzavření
  5. Práce s nezájmem
  6. Lež a podvodné jednání
  7. Problémoví zákazníci a práce s nimi
  8. Praktické případy
 • Následná péče o zákazníky
 • Business etiketa
  1. Základní pravidla
  2. Very Important Person
 • Diskuze, závěr, shrnutí
Doporučený předchozí kurz:
Efektivní komunikace (KOM1)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
5 900,00 Kč (7 139,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

ProTech SpT s.r.o., Petr Z.
Účinné obchodní jednání ( OBCH2)
"Celkově všechny informace byly přínosné. Dozvěděl jsem se spoustu nových věcí, které uplatním v praxi."
PSP izoterm s.r.o., Michal B.
Účinné obchodní jednání ( OBCH2)
"Nečekal jsem tak skvělé školení, jsem mile překvapen a hlavně naučen."
TENDER eSERVICE BOHEMIA s.r.o., Ladislav Š.
Účinné obchodní jednání ( OBCH2)
"poděkování a rádi opět využijeme vašich služeb. Ladislav Šerák"