Typologie osobnosti (OSTO)

Rozvoj osobnosti, Self Development

Osobnost člověka se skládá z mnoha složek charakteristik získaných i vrozených. Každý z nás máme výjimečnou kombinaci schopností, kterou může využít v profesním i osobním životě. Dozvíte se více o tom, co je možno změnit, zdokonalit, jak se naopak vyrovnat se stránkami osobnosti, které nám ztěžují každodenní situace a jak využít své kladné stránky v osobním i pracovním životě.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Osobnost
  1. Pojem a podstata osobnosti
  2. Složky osobnosti
  3. Faktory ovlivňující vývoj osobnosti
  4. Psychické funkce
  5. Vstupní test
 • Psychické vlastnosti
  1. Zájmy
  2. Schopnosti
  3. Temperament
  4. Charakter
 • Základní druhy typologií osobnosti
  1. Jsme stejní a přece každý jedinečný
  2. Dle Virginie Satirové
  3. MBTI
  4. Dle Hippokrata
  5. Test osobnosti dle vybrané typologie
  6. Kladné i záporné stránky
  7. Využití v osobnostním růstu
  8. Využití ve vztazích
  9. Vliv na proces učení
 • Cvičení, testy, hry
 • Shrnutí, závěr
Doporučený následný kurz:
Work-life balance (WLB)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
4 200,00 Kč (5 082,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

4every1 s.r.o., Roman C.
Typologie osobnosti ( OSTO)
"Já osobně jsem byl velmi spokojen. Věřím, že se mi nabyté vědomosti budou velice hodit. Ještě jednou tedy děkuji."