Syndrom vyhoření (OSSV)

Rozvoj osobnosti, Stress and Life Management

Na tomto kurzu Vás seznámíme s riziky, které pro Vás, Vaši firmu či členy týmu představuje syndrom vyhoření. Naučíte se předcházet, identifikovat a pracovat se syndromem vyhoření. Dozvíte se, které faktory zvyšují vznik syndromu vyhoření a jak je odstranit či eliminovat. Naučíme Vás také udělat si čas na sebe sama, relaxaci a metody podporující vlastní sebevědomí. Kurz je určen pro všechny, kdo na sobě pociťují negativní dopady dlouhodobého přetížení, jako jsou nedostatek spánku, ztráta koncentrace, špatná životospráva, chronická únava apod. Kurz je vhodný také pro manažery, vedoucí týmů, kteří se potýkají s negativními dopady dlouhodobého přetížení u svých kolegů. Ukážeme Vám, jaké všechny možnosti máte k dispozici, jak pracovat s vlastním stresem, jak měnit „zajeté koleje“ k vyrovnanějšímu a spokojenějšímu životu.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Syndrom vyhoření
  1. Definování a úvod do problematiky
  2. Rizikové faktory a ohrožené profese
  3. Fáze rozvoje syndromu vyhoření
  4. Projevy syndromu vyhoření
  5. Možnosti léčby
 • Sebepoznání k svépomoci při dlouhodobě vysokém riziku syndromu vyhoření
  1. Dotazníkový screening míry ohrožení syndromem vyhoření
  2. Vulnerabilita ke stresu z pohledu temperamentu, charakteru a osobnosti
  3. Psychická odolnost a flexibilita ke změnám
  4. Význam sebedůvěry, sebeúcty a sebehodnocení v rozvoji syndromu vyhoření
  5. Začarovaný kruh sebeobětování z pohledu teorie Carpmanova trojúhelníku  
 • Varovné zdravotní příznaky rozvíjejícího se syndromu vyhoření
  1. Pokles zdravotní kondice a imunity
  2. Snížení psychické i fyzické odolnosti
  3. Řeč psychosomatiky
 • Vztahová rovina syndromu vyhoření
  1. Alarmující proměny v osobních vztazích
  2. Důsledky syndromu vyhoření na vztahy na pracovišti
  3. Podoby týmové spolupráce s kolegou se syndromem vyhoření
  4. Narušení vztahu k sobě, radikalizace názorů, postojů i životních hodnot
 • Péče o duši i tělo v prevenci syndromu vyhoření
  1. Duševní hygiena v každodenním životě (odpočinek, životospráva apod.)
  2. Trojnožka životní stability (rodina, volný čas, práce)
  3. Celoživotní balancování zdrojů a úniků vlastní životní energie
  4. Techniky akutní pomoci od psychického napětí
  5. Dlouhodobé regenerační metody
  6. Praktický nácvik regeneračních a relaxačních technik
 • Shrnutí, diskuse, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 100,00 Kč (8 591,00 Kč včetně 21% DPH)