Strategie modrého oceánu - najděte si svoji cestu (BOS)

Inovace produktů a procesů, Kaizen a neustálé zlepšování

Již řadu let se diskutuje v podnikatelských kruzích na téma zvyšování konkurenčního prostředí, globalizace a snižování loajality zákazníků ke značkám. To přivedlo manažery řady firem ke snahám porazit konkurenci, nebo se jí vyrovnat snižováním nákladů a změnou přístupu k toku hodnot. To mívá za následek "krvácení" v cenových válkách s konkurenty, rušení neefektivních činností a propouštění přebytečných zaměstnanců. Proto se takovému přístupu říká "plavat v rudém oceánu". My se zaměříme na hledání způsobů, ne jak porazit konkurenci, ale jak ji vyřadit ze hry bez využití "krvavých praktik". Jinými slovy: "Jak plavat v modrém oceánu!"

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Teoretická část
 • Co to je modrý oceán
  1. Zásadní rozdíly mezi rudým a modrým oceánem
  2. Typy inovací a strategie modrého oceánu
 • Co to je užitek
  1. Užitek pro zákazníky / užitek pro firmu
  2. Šest úrovní užitku
 • Analytické nástroje
  1. Hodnotová křivka odvětví (konkurence)
  2. Výzkum trhu, firemní informační systém, databáze
  3. SWOT analýza, brainstorming, graf Ishikava,
 • Strategie modrého oceánu
  1. Základní vlastnosti dobré strategie
  2. Hodnotová křivka strategie modrého oceánu a její interpretace
 • Praktický workshop
 • Formulování strategie modrého oceánu - I. část (jak na to)
  1. Vytvořte si podmínky, bez kterých to nepůjde - proces změny firemní kultrury
 • Formulování strategie modrého oceánu - II. část (jak na to)
  1. Vytvořte si nový tržní prostor
  2. Překonejte omezení strategického plánování
  3. Navrhněte varianty a vyberte tu nejlepší
  4. Naplánujte strategii prosazení (test užitku, určení nákladů, stanovení ceny, vstup na trh)
  5. Realizujte stanovené strategie
 • Závěr
  1. Diskuse, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
11 800,00 Kč (14 278,00 Kč včetně 21% DPH)