Sebeuvědomění – budování sebevědomí (OSOB10)

Rozvoj osobnosti, Osobní rozvoj

Na tomto kurzu Vás seznámíme s technikami pro budování zdravého sebevědomí. Dozvíte se, jak pracovat se svými silnými i slabými stránkami, kritikou. Naučíme vás, jak lépe komunikovat na pracovišti či doma. Sebevědomí není zpravidla dáno výchovou, ale vytrvalou prací sama na sobě. Kurz je určen pro všechny, kdo si nejsou jisti sami sebou v profesním či soukromém životě.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Sebevědomí
  1. Konkrétní projevy nízkého sebevědomí
  2. Myšlení
  3. Emoce
  4. Chování
 • Sebepojetí
 • Sebehodnocení
 • Sebeuvědomění
  1. Sebeuvědomováním k sebevědomí
  2. Cvičení a hry
  3. Modelové situace
 • Vnitřní kritik
  1. Práce s vnitřním kritikem
  2. Zvládání pocitů méněcennosti
  3. Vnitřní dítě
  4. Vnitřní rodič
 • Úspěchy a neúspěchy
  1. Fixace pocitů úspěchu
  2. Definice vlastního úspěchu
 • Komunikace a sebevědomí
  1. Asertivita
  2. Asertivní reakce
  3. Umění říkat NE
  4. Modelové situace, hry, cvičení.
 • Sebeláska
  1. Přijímání vlastního těla
  2. Přijímání emocí
  3. Silné stránky vs. nedostatky
  4. Jídlo, spánek, pohyb
 • Zpětná vazba
  1. Poskytnutí zpětné vazby
  2. Využití zpětné vazby
 • Shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)