Sebepoznání, mindfullness, využití emoční inteligence a zvládání stresu (OSOB0)

Rozvoj osobnosti, Emoční inteligence a motivace

Kurz je určen všem, kteří chtějí porozumět sobě samým. Proč si pro sebe dopřávat svobodu? Jak využívat svůj potenciál? V čem jste sami pro sebe nadějí? V průběhu kurzu budete trénovat svou mysl, poznávat a identifikovat procesy emocí a myšlenek, reakce na ně a učit se je přijímat a zpracovávat. Formou mnoha tréninků se účastnící seznámíte s oblastmi, do nichž se emoční inteligence promítá jako např. dovednost empatie, zvládaní konfliktů, práce se strachem a obavami, hněvem, navazování kontaktů a efektivnější komunikace s ostatními, emoční stabilita, zpracovávání emocí i jejich využívat. A v neposlední řadě Vám pomůžeme pochopit, zvládat a využívat stres, a to jak u sebe sama, tak lidí ve Vašem okolí.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Sebepoznání
  1. Sebevědomí a sebeúcta
  2. Sebedůvěra
  3. Zodpovědnost za sebe
  4. Samostatnost a nezávislost
 • Sebereflexe
  1. Zvyšování povědomí o automatických myšlenkách v různých situacích
  2. Včasné varovné signály organismu
  3. Komunikační uvolnění zátěže
  4. Snížení četnosti výskytu napětí a jeho intenzity
 • Emoční inteligence (EQ)
  1. Vymezení EQ jako duševní schopnosti a citové vyzrálosti
  2. Rozdíl mezi EQ a IQ a jejich spolupůsobení
  3. Emoce základní a situačně podmíněné
  4. Emoce v řeči těla
 • Mindfulness
  1. Souvislost mezi mindfulness, emoční inteligencí a spokojeností
  2. Autopilot a myšlení
  3. Pozornost a všímavý režim
  4. Zbavování se omezujících myšlenek
 • Efektivní komunikace a její účinky na emoce a myšlení
  1. Základy komunikace
  2. Empatie
  3. Asertivita
  4. Umění říci ne
 • Koncept stresu
  1. Stres a jeho fyziologické účinky
  2. Koncept frustrační tolerance
  3. Osobní nastavení v prevenci stresu
  4. Praktický nácvik relaxačních metod
 • Plán změny
  1. Pojmenování inspirace z kurzu
  2. Nastavení osobního krátkodobého cíle
  3. Nastavení dlouhodobých cílů k prevenci stresu
  4. Shrnutí   
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 100,00 Kč (8 591,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Zebra Technologies CZ s.r.o., Lenka P.
Sebepoznání, mindfullness, využití emoční inteligence a zvládání stresu ( OSOB0)
"Náplň a celková organizace výborná. Co velice oceňuji, že lektorka si dokázala udržet mou pozornost po celé dva dny. To znamená, že probíraná témata i způsob byly jednoznačně skvělé."
Metaldyne Oslavany, spol. s r.o., Michal H.
Sebepoznání, mindfullness, využití emoční inteligence a zvládání stresu ( OSOB0)
"Perfektní školení, výborná lektorka, doufám,že co nejvíce využiji ve svém životě."
DACHSER Czech Republic a.s., Michal Š.
Sebepoznání, mindfullness, využití emoční inteligence a zvládání stresu ( OSOB0)
"+ prostor pro diskusi pozitivní náboj lektora obsáhlé a konstruktivní - nemám výhrady"