Rozvoj profesionality (OSPR)

Rozvoj osobnosti, Osobní rozvoj

Buďte opravdovým profesionálem ve svém oboru. Vypěstujte si nadhled, zvládejte situace se zdravým sebevědomím, objevujte výhodnost samostatného rozhodování. Aktivně se zdokonalujte ve vaší profesi, mobilizujte vaše síly, spoléhejte na více než jen sami na sebe. Rozvíjejte dovednost, jak působit na ty, které chcete vést. Začněte třeba novou kariéru, nebo objevte své profesní zaměření, zbavte se strachu ze změny či ze ztráty. Tento kurz vám pomůže v nasměrování toho, co vás skutečně baví, umožní vám poznat a využívat způsoby, jak sami můžete ovlivnit vaši profesionalitu.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Osobní vize a cíle
  1. Vytvoření vize
  2. Stanovení cílů
  3. Motivace a výkon
  4. Specifické schopnosti a dovednosti
 • Profesní role
  1. Přizpůsobování se profesní roli
  2. Osobitost ve vaší profesi
  3. Osobní talenty
  4. Omezující přesvědčení
 • Organizace práce
  1. Osobní time management
  2. Stanovování cílů a plánování úkolů
  3. Pravidla prioritizace
  4. Příprava na meeting
 • Efektivní komunikace
  1. Základy komunikace
  2. Empatie
  3. Asertivita
  4. Umění říci ne
 • Konflikty na pracovišti
  1. Proces volby a rozhodování
  2. Styl řešení konfliktů
  3. Podávání zpětné vazby
  4. Umění vyjednávat
 • Základy vedení lidí
  1. Styly vedení lidí
  2. Vedoucí a jeho tým
  3. Kontrola, pomoc a zplnomocnění
  4. Směry pro reporting výsledků
 • Optimální a nová řešení situací
  1. Tvořivost a nápaditost
  2. Sociální inteligence
  3. Emoční inteligence
  4. Prezentace informací
 • Zvládání duševní zátěže
  1. Vytvoření vnitřních předpokladů pro řešení zátěže
  2. Aktivace duševních sil
  3. Řešení zátěže
  4. Reakce na změny
 • Diskuze, závěr, shrnutí
Doporučený předchozí kurz:
Time Management (TIME)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

TON a.s., Lenka R.
Rozvoj profesionality ( OSPR)
"Spokojenost. Super byla praktická cvičení."
Commerz Systems GmbH, odšt. z., Tomáš B.
Rozvoj profesionality ( OSPR)
"Super!"