Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu (OBCH7)

Obchodní dovednosti, Obchodní dovednosti

Kurz je pro všechny, kteří chtějí rozvinout své obchodnické dovednosti. V průběhu kurzu si upevníte správné postupy a načerpáte inspiraci z nových strategií a metod moderního obchodního jednání. Prakticky se naučíte zvládat nestandardní námitky i obtížné situace, dozvíte se, jaké jsou typy problematických zákazníků a jak s nimi jednat. A také se zdokonalíte v technikách přesvědčivé prezentace a umění zaujmout svého zákazníka.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Pohled obchodníka
  1. Nastartování obchodního myšlení
  2. Schopnost vidět příležitosti a výzvy
  3. Podstata obchodního úspěchu - práce s myšlenkovou mapou
  4. Probuzení emocionální inteligence
  5. Analýza silných stránek a obchodního potenciálu
  6. Persvaze - účinné ovlivňování
  7. Praktický nácvik
 • Pohled zákazníka
  1. Nastavení strategie pro získání nových zákazníků
  2. Působivá obchodní komunikace
  3. Osobitá zákaznická péče
  4. Techniky motivace zákazníka
  5. Zjišťování hodnot a priorit zákazníka
  6. Návazná efektivní argumentace
  7. Techniky ovlivňování potřeb zákazníka
  8. Metoda S.P.I.N.
 • Pohled na dílčí obchodní techniky
  1. Nevšední průběh obchodního jednání
  2. Navýšení obchodních výsledků
  3. Účinné zjišťování potřeb zákazníka
  4. Elevator pitch
  5. Přesvědčivá prezentace dle typologie zákazníka
  6. Zpracování nestandardních námitek
  7. Vyjednávání o ceně
  8. Techniky uzavírání obchodu
  9. Modelové situace
 • Praktický nácvik
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený následný kurz:
Cesta k obchodu II. - praktický workshop (OBCH8)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

PILANA Metal s.r.o., Lukáš P.
Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu ( OBCH7)
"Přínosem pro mne bylo zvládání námitek, řetězec přidané hodnoty, swot analýza. Jsem unavený v dobrém slova smyslu. Mám spoustu věcí o kterých budu přemýšlet."
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., Dagmar C.
Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu ( OBCH7)
"Velmi srozumitelné a přínosné školení."