Rozvoj obchodních dovedností - trojí pojetí obchodu (OBCH7)

Obchodní dovednosti

Kurz je pro všechny, kteří se obchodu již nějakou dobu věnují a kteří chtějí nadále rozvinout své obchodnické dovednosti. V průběhu kurzu si upevníte správné postupy a načerpáte inspiraci z nových strategií a metod moderního obchodního jednání. Prakticky se naučíte zvládat nestandardní námitky i obtížné situace, dozvíte se, jaké jsou typy problematických zákazníků a jak s nimi jednat. A také se zdokonalíte v technikách přesvědčivé prezentace a umění zaujmout svého zákazníka.

Lokalita, termín kurzuBrno
6.3. - 7. 3. 2018
Objednat
3.4. - 4. 4. 2018
Objednat
Praha
6.3. - 7. 3. 2018
Objednat
3.4. - 4. 4. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Pohled obchodníka
  1. Nastartování obchodního myšlení
  2. Schopnost vidět příležitosti a výzvy
  3. Podstata obchodního úspěchu - práce s myšlenkovou mapou
  4. Probuzení emocionální inteligence
  5. Analýza silných stránek a obchodního potenciálu
  6. Persvaze - účinné ovlivňování
  7. Praktický nácvik
 • Pohled zákazníka
  1. Nastavení strategie pro získání nových zákazníků
  2. Působivá obchodní komunikace
  3. Osobitá zákaznická péče
  4. Techniky motivace zákazníka
  5. Zjišťování hodnot a priorit zákazníka
  6. Návazná efektivní argumentace
  7. Techniky ovlivňování potřeb zákazníka
  8. Metoda S.P.I.N.
 • Pohled na dílčí obchodní techniky
  1. Nevšední průběh obchodního jednání
  2. Navýšení obchodních výsledků
  3. Účinné zjišťování potřeb zákazníka
  4. Elevator pitch
  5. Přesvědčivá prezentace dle typologie zákazníka
  6. Zpracování nestandardních námitek
  7. Vyjednávání o ceně
  8. Techniky uzavírání obchodu
  9. Modelové situace
 • Praktický nácvik
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Doporučený následný kurz:
Cesta k obchodu ll. - praktický workshop (OBCH8)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
5 900,00 Kč (7 139,00 Kč včetně 21% DPH)