Řízení týmu na dálku (MNGM3)

Management

Manažeři dnešní doby v globálním světě musí umět řídit týmy složené z lidí, kteří se nachází v odlišných koutech světa nebo pocházejí z různých zemí. Díky tomuto kurzu se naučíte vést mezinárodní týmy na dálku s ohledem na kulturní odlišnosti a pracovní prostředí, ve kterém společně komunikujete. Poznáte zásadní rozdíly mezi kulturami a zjistíte jak jim přizpůsobit svůj styl vedení. Uvědomíte si, co vše musíte znát o zemí odkud pocházejí vaši podřízení, či obchodní partneři. Naučíte se pružně reagovat na změny v týmu a jejich efektivní vyřešení, posílíte svou schopnost řídit mezinárodní týmy a projekty v zahraničí, vyhnete se zbytečným chybám i společenským faux-pas při řízení mezinárodních týmů, získáte praktická doporučení pro vlastní praxi.

Lokalita, termín kurzuBrno
7.3. - 8. 3. 2019
Objednat
25.4. - 26. 4. 2019
Objednat
Praha
14.2. - 15. 2. 2019
Objednat
28.3. - 29. 3. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • E-Leader
  1. Klíčové dovednosti a kompetence
  2. Manažerské strategie
  3. Styl manažerského řízení a multikulturních týmů
 • Kulturní odlišnosti – verbální i neverbální signály z pohledu různých kultur
  1. Konferenční hovory, meetingy, e-mailová komunikace, písemná firemní komunikace
 • Vliv kultury na jednání
 • Virtuální tým
  1. Přínosy vs. nevýhody
  2. Zavedení do praxe – kdy a za jakých podmínek
  3. Základní předpoklady spolupráce na dálku
  4. Specifika při vedení virtuálních týmů
  5. Efektivní nástroje použití v praxi
  6. Výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů
 • Základní pravidla pro práci s virtuálním týmem
 • Interkulturní spolupráce na dálku
 • E-leadership:
  1. Vedení týmu
  2. Vývojové fáze týmu
  3. Styly vedení lidí v týmu – aplikace a využitelnost v jiných zemích
  4. Hodnocení jednotlivců v týmu
  5. Delegování
  6. Zpětná vazba
  7. Zvládání změn v týmu
  8. Motivace členů virtuálních týmů
 • Týmové dohody ke spolupráci a komunikaci na dálku
 • Příklady z praxe, modelové situace
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)