Řízení rizik v projektech (PRJM5)

Projektové a procesní řízení

Každý projekt je ze své podstaty vystaven nadprůměrnému riziku. Schopnost flexibilně a kompetentně reagovat na rizika a příležitosti významně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu dosažení cíle projektu. V kurzu si uděláte přehled o schopnostech a dovednostech potřebných pro úspěšné řízení rizik, seznámíte se s ověřenou metodikou a naučíte se konkrétní praktické techniky.

Lokalita, termín kurzuBrno
17.12. - 17. 12. 2018
Objednat
28.1. - 28. 1. 2019
Objednat
Praha
17.12. - 17. 12. 2018
Objednat
28.1. - 28. 1. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Základy metodického řízení projektů
  • Vyjasnění pojmů v řízení projektových rizik
  • Nástroje pro efektivní správu rizik
  • Doporučené techniky pro identifikaci a vyhodnocení
  • Opatření proto rizikům a jejich implementace
  • Řízení změn v projektu
  • Zásady krizového řízení
  • Odpovědnosti a komunikace
  • Softwarová podpora
  • Praktické procvičování vybraných metod a technik na případové studii z praxe zákazníka
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 800,00 Kč (8 228,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

RPIC-ViP s.r.o., Jiří N.
Řízení rizik v projektech ( PRJM5)
"Školení přineslo zajímavý pohled do problematiky komerční sféry."